Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Jest nowa powiatowa społeczna rada do spraw osób niepełnosprawnych

Zarządzeniem Nr 22/2015 z dnia 1 października 2015 r. Starosta Wąbrzeski powołał nową Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie oraz jej członków na podstawie  art. 44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721) w składzie: Wojciech Bartoszewski, Marek Bober, Marta Kowaliszyn, Justyna Przybyłowska, Lucyna Szwulińska.

Przy starostach tworzy się powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych, które są organami opiniodawczo-doradczymi.

Zakresem działania powiatowych rad jest:

1)inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

    a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

    b) realizacja praw osób niepełnosprawnych;

2)opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3)ocena realizacji programów;

4)opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowe rady składają się z 5 osób, powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin). Członków powiatowych rad powołuje i odwołuje starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje i organy, a kadencja rady trwa 4 lata.

Nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie  trwał zgodnie z ogłoszeniem Starosty Wąbrzeskiego od dnia 9 września  2015 r., tj. dnia ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, do dnia 29 września 2015 r. Zgłoszono 5 kandydatów, którzy zostali powołani na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie.

Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 20  października 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie pod patronatem Starosty Wąbrzeskiego Krzysztofa Maćkiewicza. Podczas posiedzenie dokonano wyboru prezydium Rady. Przewodniczącą Rady została Pani Marta Kowaliszyn – Przewodnicząca Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Wiceprzewodniczącym Rady – Wojciech Bartoszewski – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy, Sekretarzem Rady – Justyna Przybyłowska – Kierownik Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

Po dokonaniu wyboru Prezydium Rady Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz pogratulował wyboru życząc sukcesów w pełnieniu funkcji społecznych na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnościami.

drukujdrukuj

  • autor informacji: Justyna Przybyłowska - Kierownik PCPR w Wąbrzeźnie
    data wytworzenia: 2015-10-21
  • opublikował: Karol Sarnecki
    data publikacji: 2015-10-21 15:29
  • zmodyfikował: Karol Sarnecki
    ostatnia modyfikacja: 2015-10-21 15:28

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.