Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

1. Podstawa prawna konsultacji społecznych: Uchwała Nr 145/196/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego.
2. Cel konsultacji: zebranie opinii i pozyskanie dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii mieszkańców, grup społeczno-zawodowych lub organizacji pozarządowych.
3. Przedmiot konsultacji: zebranie opinii i pozyskanie dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii na temat projektu Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2014 – 2020.
4. Forma konsultacji: spotkanie z przedstawicielami administracji samorządowej w Powiecie Wąbrzeskim, instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osobami zajmującymi się problematyką niepełnosprawności w Powiecie Wąbrzeskim.
5. Termin konsultacji: 6 marca 2014 r.
6. Zasięg konsultacji: ogólnopowiatowy.
7. Forma zawiadomienia o terminie konsultacji: zawiadomienie  o konsultacjach w formie spotkania z przedstawicielami administracji samorządowej w Powiecie Wąbrzeskim, instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osobami zajmującymi się problematyką niepełnosprawności w Powiecie Wąbrzeskim zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, na stronach internetowych www.wabrzezno.pl i www.pcprwabrzezno.pl
8. Przebieg konsultacji: w spotkaniu z przedstawicielami administracji samorządowej w Powiecie Wąbrzeskim, instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osobami zajmującymi się problematyką niepełnosprawności w Powiecie Wąbrzeskim zaplanowanym na 6 marca 2014 r. uczestniczyło 19 osób. Uczestniczy spotkania zapoznali się z ogólnymi założeniami projektu Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2014 – 2020, wypracowana została analiza SWOT. Dzięki analizie SWOT oceniono przedmiot badania ale także wskazane zostały słabe punkty, które można przełożyć na konkretne rozwiązania. Zakres analizy odnosił się do czynników wewnętrznych oraz rzeczywistości zewnętrznej. Następnym etapem konsultacji było omówienie planowanych do realizacji zadań w ramach wskazanych 3 celów szczegółowych dotyczących integracji osób niepełnosprawnych, integracji i aktywizacji społecznej i zawodowej.
9. Podjęte ustalenia i opinie: Uczestnicy konsultacji uznali, iż dane w zakresie pomocy społecznej udzielanej osobom niepełnosprawnym mogą zostać rozszerzone o liczbę osób otrzymujących zasiłki pielęgnacyjne (dorosłych i dzieci), liczbę dzieci otrzymujących dodatki z tytułu rehabilitacji i edukacji oraz liczbę osób obierających świadczenia pielęgnacyjne.  Dodatkowe dane przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej zobowiązali się przesłać do 11 marca 2014 r. Ponadto w pkt 7 programu, gdzie opisana została infrastruktura, PCPR zaproponował dodanie ppkt dotyczącego opisania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie ze wskazaniem liczby uczestników, kadry oraz opisem pracowni i prowadzonej rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników WTZ. Uczestnicy konsultacji zwrócili uwagę, iż należy mieć na uwadze podnoszenie świadomości osób pełnosprawnych na temat problemu niepełnosprawności, co ujęte zostało w celu szczegółowym nr 1. Należy także zwrócić uwagę na zadania zw ązane z organizacją usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w formach dziennych i całodobowych oraz wskazać wprost zadania  w zakresie wykluczenia cyfrowego osób niepełnosprawnych. Do pozostałych założeń i proponowanych zadań w ramach projektu Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2014 – 2020 nie zostały zgłoszone uwagi. Po uzupełnieniu o dodatkowe dane Projekt programu zostanie przedłożony Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie celem zaopiniowania i przekazania do dalszych prac Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie.
10. Wyniki konsultacji: planowane działania w ramach przedstawionego projektu Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2014 – 2020 zostały pozytywnie przyjęte i zaopiniowane przez uczestników konsultacji.

  • autor informacji: Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
    data wytworzenia: 2014-04-02
  • opublikował: Karol Sarnecki
    data publikacji: 2014-04-02 11:32
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2014-04-02 12:02

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.