Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 1282
ostatnia aktualizacja tej strony:
2003.08.27 12:54
ostatnia aktualizacja w BIP:
2015.12.31 14:52

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2013-05-07 12:01
KARTA INFORMACYJNA
1. EMITOWANIE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH.

2. Nazwa wydziału:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


3. Podstawa prawna:
· ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62, poz. 627,
ze zm.)
· ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 100, poz. 1085)
· Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. 107, poz. 676)

4. Wymagane dokumenty:
a) wniosek,
b) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
c) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane,
d) dowód wpłaty na kwotę 2.000,00 zł za decyzję (należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miasta Wabrzeźno PKO BP o/Wąbrzeźno Nr 10205024-818439-360-201).

5. Opłaty:
w znakach skarbowych:
· za wniosek - 5 zł
· za każdy załącznik - 0,50 zł
· za pozwolenie - 2000,00 zł (należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie lub na konto Urzędu Miasta Wąbrzeźno PKO BP o/Wąbrzeźno Nr 10205024-818439-360-201).

6. Termin załatwienia sprawy:
· W ciągu miesiąca od złożenia wniosku

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
tel. 688-24-51 w. 163 pokój nr 126

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Wąbrzeskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2013-05-07 12:01
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-08-27 12:54

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.