Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3136
ostatnia aktualizacja tej strony:
2011.03.16 11:00
ostatnia aktualizacja w BIP:
2015.12.31 14:52

Treść strony


1. INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI.

2. Nazwa wydziału:
Wydział Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ).

4. Wymagane dokumenty:
• wniosek

• informacja o wytworzonych odpadach w 4 egz., która powinna zawierać następujące dane wskazane w art. 24 ustawy o odpadach:
a. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów; (należy podać kod odpadu zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112, poz. 1206),
b. określenie ilości odpadów (w tonach lub kg) poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
c. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
d. szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
e. wskazanie oraz opis miejsca i sposobu magazynowania odpadów.

5. Opłaty:
Brak opłat

6. Ogólny opis sprawy:
Informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przedkłada się w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności lub zmianą działalności wpływającą na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub zmianę sposobu gospodarowania nimi.
7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
tel. 688-24-51 w. 163, pokój nr 126,

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-10-14 09:27
  • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-16 11:00

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.