Szybkie linki

Treść strony

Uchwała Nr 130/115/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie udzielenia dotacji (dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Gimnazjum w Wąbrzeźnie)
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-01-13 09:14
Uchwała Nr 130/116/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie udzielenia dotacji (dla Niepublicznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych TRGP w Płużnicy)
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-01-13 09:17
Uchwała Nr 133/117/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-02-08 09:24
Uchwała Nr 134/118/2006 z dnia 16.02.2006 r. w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie roli Beneficjenta/Odbiorcy Ostatecznego w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży i 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-02-20 11:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-02-20 11:02
Uchwała Nr 136/119/2006 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za 2005 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie
Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2006
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-03-16 14:46
Uchwała Nr 137/120/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2006
Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2006
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-03-16 14:34
Uchwała Nr 137/121/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-03-16 14:36
Uchwała Nr 139/122/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia poręczenia Bankowi Millennium S.A. w Warszawie poręczenia za zobowiązania Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-04-03 12:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-04-20 19:53
Uchwała Nr 141/123/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetowej powiatu na rok 2006
Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2006
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-04-27 09:58
Uchwała Nr 142/124/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów i listy rezerwowej ustalonych przez komisje stypendialną ds. przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2005/2006 studentom
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-04-27 09:55
Uchwała Nr 144/125/2006 z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezbędnej do urządzenia drogi dojazdowej do placu składowego Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-05-22 07:39
Uchwała Nr 145/126/2006 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie i wyznaczenia jej przewodniczącego
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-05-26 08:17
Uchwała Nr 148/127/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-06-27 15:13
Uchwała Nr 148/128/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-06-27 15:17
Uchwała Nr 149/129/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2006

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2006

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-06-30 11:09
Uchwała Nr 149/130/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-06-30 11:10
Uchwała Nr 150/131/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-07-14 11:29
Uchwała Nr 151/132/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-07-28 13:54
Uchwała Nr 151/133/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-07-28 13:57
Uchwała Nr 151/134/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-07-28 13:59
Uchwała Nr 151/135/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-07-28 14:01
Uchwała Nr 152/136/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Ofertowej w otwartym konkursie ofert na utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-08-04 10:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-08-04 10:47
Uchwała Nr 153/137/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej we wsi Cymbark oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 150/9
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-08-10 12:33
Uchwała Nr 153/138/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej we wsi Cymbark oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 150/8
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-08-10 12:34
Uchwała Nr 154/139/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za I półrocze 2006 r. oraz infromacji z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego ...

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2006

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-08-24 07:34
Uchwała Nr 154/140/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego "Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie"
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-08-24 07:36
Uchwała Nr 154/141/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-08-24 07:37
Uchwała Nr 155/142/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2006
Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2006
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-09-25 11:09
Uchwała Nr 157/143/2006 z dnia 14 września 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w internacie szkolnym oraz w sprawie wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach szkolnych
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-09-25 11:11
Uchwała Nr 159/144/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej we wsi Cymbark oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 150/9
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-10-03 09:26
Uchwała Nr 159/145/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej we wsi Cymbark oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 150/8
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-10-03 09:29
Uchwała Nr 160/146/2006 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-10-18 07:44
Uchwała Nr 160/147/2006 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej w Wąbrzeźnie przy ul. Królowej Jadwigi 5
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-10-18 07:46
Uchwała Nr 161/148/2006 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-10-20 14:07
Uchwała Nr 163/149/2006 z dnia 2.11.2006 r. w spr. powołania komisji ds. przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 uczniom: Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących ...,
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-11-03 08:27
Uchwała Nr 163/150/2006 z dnia 2.11.2006 r. w spr. powołania komisji ds. przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2006/2007 studentom powiatu wąbrzeskiego
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-11-03 08:38
Uchwała Nr 164/151/2006 z dnia 9.11.2006 r. w spr. zatwierdzenia listy stypendystów i listy rezerwowej ustalonych przez komisję ds. przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2006/2007 studentom powiatu wąbrzeskiego
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-11-16 13:59
Uchwała Nr 164/152/2006 z dnia 9.11.2006 r. w spr. zatwierdzenia listy stypendystów i listy rezerwowej ustalonych przez komisję ds. przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 uczniom Zespołu Szkół Zawodowych ...
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-11-16 14:01
Uchwała Nr 164/153/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2007
Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2007
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-11-16 14:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-11-16 14:05

Opis strony

Redaguje: Katarzyna Przybysz, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, tel. 056 688-24-51 do 57, wew. 165

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.