Szybkie linki

Treść strony

Uchwała Nr XXXII/137/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-01-31 11:53
Uchwała Nr XXXII/137/2006 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2006 r. Nr 27, poz. 438 z dnia 3 marca 2006 r.
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-04-11 14:32
Uchwała Nr XXXII/138/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-01-31 11:54
Uchwała Nr XXXII/138/2006 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2006 r. Nr 27, poz. 439 z dnia 3 marca 2006 r.
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-04-11 14:34
Uchwała Nr XXXII/139/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-01-31 11:55
Uchwała Nr XXXII/140/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-01-31 11:56
Uchwała Nr XXXII/141/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przyjecia sprawozdania Starosty Wąbrzeskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 r.
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-01-31 11:58
Uchwała Nr XXXII/141/2006 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2006 r. Nr 27, poz. 446 z dnia 3 marca 2006 r.
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-04-11 14:36
Uchwała Nr XXXIV/142/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-04-03 12:58
Uchwała Nr XXXIV/143/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego ...
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-04-03 13:00
Uchwała Nr XXXIV/144/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Reahablitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2006
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-04-03 13:02
Uchwała Nr XXXIV/145/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej działającej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym w Wąbrzeźnie oraz powołania tej Rady
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-04-03 13:07
Uchwała Nr XXXIV/146/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-04-03 13:08
Uchwała Nr XXXIV/147/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2006
Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2006
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-04-03 13:09
Uchwała Nr XXXV/148/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-04-27 09:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-05-25 08:07
Uchwała Nr XXXV/149/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu wąbrzeskiego oraz wartości jednego punktu służącego do ustalenia ...
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-04-27 09:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-05-25 14:20
Uchwała Nr XXXVI/150/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2006

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2006

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-05-31 07:33
Uchwała Nr XXXVII/151/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2006
Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2006
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-06-27 14:10
Uchwała Nr XXXVII/152/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-06-27 14:11
Uchwała Nr XXXVII/153/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, udzielania i rozmiaru zniżek, przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego ...
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-06-27 14:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-08-03 07:16

Uchwała Nr XXXVII/153/2006 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2006 r. Nr 110, poz. 1662 z dnia 21 sierpnia 2006 r.

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-09-25 11:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-09-25 11:15
Uchwała Nr XXXVII/154/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-06-27 14:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-08-03 07:15

Uchwała Nr XXXVII/154/2006 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2006 r. Nr 110, poz. 1663 z dnia 21 sierpnia 2006 r.

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-09-25 11:16
Uchwała Nr XXXVII/155/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2006
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-09 08:59
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-06-27 14:43
Uchwała Nr XXXVII/156/2006 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-06-27 14:46
Uchwała Nr XXXVII/157/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-06-27 14:49
Uchwała Nr XXXVII/158/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-06-27 14:50
Uchwała Nr XXXVII/159/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania studentom powiatu wąbrzeskiego stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2006/2007
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-06-27 14:52
Uchwała Nr XXXVII/160/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypedniów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości...
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-06-27 14:55
Uchwała Nr XXXVIII/161/2006 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przeznaczenia składników majatkowych zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego "Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie"
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-09-25 10:43
Uchwała Nr XXXVIII/162/2006 z dnia 21 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-09-25 10:45
Uchwała Nr XXXVIII/163/2006 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie kierunków działania Powiatu Wąbrzeskiego w zakresie polityki oświatowej
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-09-25 10:55
Uchwała Nr XXXVIII/164/2006 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 tysięcy złotych
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-09-25 10:57
Uchwała Nr XXXVIII/165/2006 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2006
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-09-25 10:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-10-26 07:42
Uchwała Nr XXXVIII/166/2006 z dnia 21 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-09-25 11:00

Uchwała Nr XXXVIII/166/2006 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2006 r. Nr 130, poz. 1938 z dnia 9 października 2006 r.

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-11-24 08:18
Uchwała Nr XXXVIII/167/2006 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2007-2015
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-09-25 11:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-09-25 11:07
Uchwała Nr XXXVIII/168/2006 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2006

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2006

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-09-25 11:07
Uchwała Nr XXXIX/169/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2006
Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2006
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-10-26 07:41
Uchwała Nr XXXIX/170/2006 z dnia 24 października w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2006
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-10-26 07:42
Uchwała Nr XXXIX/171/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu wąbrzeskiego
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-10-26 07:44
Uchwała Nr XXXIX/172/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2006-10-26 07:46

Opis strony

Redaguje: Katarzyna Przybysz, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, tel. 056 688-24-51 do 57, wew. 165

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.