Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3759
ostatnia aktualizacja tej strony:
2013.09.13 10:33
ostatnia aktualizacja w BIP:
2015.12.31 14:52

Treść strony

Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielności lokalu

Podstawa prawna:

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tj. Dz.U.2000.80.903 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

·         wniosek o wydanie zaświadczenia

·         upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy

·         dowód wniesienia opłaty skarbowej

·         inwentaryzację lokalu z uwzględnieniem opisu użytych materiałów budowlanych, wyposażenia technicznego, wysokości kondygnacji

Opłata:

·         za wydanie zaświadczenia - 17 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy związane z:

·         budową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

·         budową budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,

·         budownictwem mieszkaniowym,

·         realizowane przez instytucje jednostek samorządu terytorialnego i budżetowe.

Istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca przedstawi zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Forma wnoszenia opłaty skarbowej:

·         wpłata w kasie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie lub na konto Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie Nr 26 2030 0045 1110 0000 0219 3680

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku

Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Krzysztof Jurdziak – Kierownik Wydziału

Justyna Zielińska - Referent

Wydział:

Wydział Administracji Budowlanej i Architektury

Nr pokoju:

nr 205, 206, 207 (piętro II)

Nr telefonu / faxu:

tel. 56 688 24 51 w. 144, 115, fax. 56 688 27 59

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 – 15:30,

wtorek 7:30 – 16:30, piątek 7:30 –14:30 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego samodzielność lokalu lub odmowa wydania zaświadczenia

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje odwołanie

Uwagi:

Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

  • autor informacji: Krzysztof Jurdziak
    data wytworzenia: 13.12.2007
  • opublikował: Krzysztof Jurdziak
    data publikacji: 2003-07-18 11:02
  • zmodyfikował: Krzysztof Jurdziak
    ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 10:33

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.