Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 4007
ostatnia aktualizacja tej strony:
2013.09.13 11:20
ostatnia aktualizacja w BIP:
2015.12.31 14:52

Treść strony

Zgłoszenie robót budowlanych

nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

Podstawa prawna:

art. 29 i 30 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 j.t., ze zm.)

Wymagane dokumenty:

·         zgłoszenie robót budowlanych;

·         oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

·         odpowiednie mapy, szkice lub rysunki (w zależności od potrzeb);

·         pozwolenia, uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami (w zależności od potrzeb).

Opłata:

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymaga opłaty skarbowej

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgłoszenia zamierzonych prac dokonuje się na 30 dni przed terminem ich rozpoczęcia. Do ich wykonania można przystąpić, jeżeli w tym terminie organ aab nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia

Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Krzysztof Jurdziak – Kierownik Wydziału

Justyna Zielińska - Referent

Wydział:

Wydział Administracji Budowlanej i Architektury

Nr pokoju:

nr 205, 206, 207 (piętro II)

Nr telefonu / faxu:

tel. 56 688 24 51 w. 144, 115, fax. 56 688 27 59

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 – 15:30

wtorek 7:30 – 16:30, piątek 7:30 –14:30

Sposób załatwienia sprawy:

Przyjęcie zgłoszenia i nie wniesienie sprzeciwu

lub decyzja o sprzeciwie do zgłoszenia robót budowlanych

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o sprzeciwie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Wąbrzeskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

·         W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, organ administracji architektoniczno - budowlanej nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

·         Jeżeli zgłoszenie dotyczy prac z materiałami niebezpiecznymi np. azbestem, należy przedstawić zapewnienie demontażu i utylizacji tego materiału przez firmę posiadająca stosowne pozwolenia.

·         Organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować :

-     zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

-          pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury,

-      wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

  • autor informacji: Krzysztof Jurdziak
    data wytworzenia: 13.12.2007
  • opublikował: Krzysztof Jurdziak
    data publikacji: 2013-05-07 12:50
  • zmodyfikował: Krzysztof Jurdziak
    ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 11:20

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.