Szybkie linki

Treść strony

Uchwała Nr III/16/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-02-02 11:20
Publikacja: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2007r. Nr 20, poz. 282 z dn. 19.02.2007 r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-12 10:04
Uchwała Nr III/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-02-02 11:22
Publikacja: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2007r. Nr 61, poz. 998 z dn. 22.05.2007 r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-12 10:03
Uchwała Nr III/18/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-02-02 11:23
Uchwała Nr III/19/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego na rzecz Gminy Miejskiej Wąbrzeźno
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-02-02 11:24
Uchwała Nr III/20/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-02-02 11:24
Publikacja: Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Z 2007r. Nr 46 poz. 691 (Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu) z dn. 11.04.2007r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-12 10:03
Uchwała Nr IV/21/07 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-03-12 09:46
Publikacja: Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Z 2007r. Nr 46 poz. 691 (Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu) z dn. 11.04.2007r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-12 10:02
Uchwała Nr IV/22/07 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2007

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2007

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-03-12 09:48
Uchwała Nr IV/23/07 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-03-12 09:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-03-12 09:49
Uchwała Nr IV/24/07 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-03-12 09:50
Uchwała Nr IV/25/07 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-03-12 09:51
Uchwała Nr IV/26/07 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-03-12 09:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-12 09:59
Uchwała Nr IV/27/07 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2007
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-03-12 09:55
Uchwała Nr IV/28/07 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu wąbrzeskiego
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-03-12 09:56
Uchwała Nr V/29/07 z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-04-16 13:35
Uchwała Nr V/30/07 z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-04-16 13:35
Uchwała Nr V/32/07 z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-04-16 13:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-04-16 14:01

UCHWAŁA NR VI/33/07 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-06-05 11:29
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-06-05 11:30

UCHWAŁA NR VI/ 34 /07 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych   w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Z 2007r. Nr 74, poz. 1205 z dn. 25.06.2007r

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-06-05 11:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-12 09:57
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-06-05 11:34

Uchwała Nr VI/35/07 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2007

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2007

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-11-27 09:15

UCHWAŁA NR VI/36/07 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 maja 2007 r.  w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-06-05 11:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-05 11:37
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-06-05 11:37

UCHWAŁA Nr VI/ 37 /07 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Z 2007r. Nr 74, poz. 1206 z dn. 25.06.2007r

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-06-05 11:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-12 09:56
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-06-05 11:43

UCHWAŁA Nr VI/38/07 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 maja 2007 r.w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych powiatu

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-06-05 11:45
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-06-05 11:46
UCHWAŁA Nr VI/39/07 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-06-05 11:50
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-06-05 11:50

UCHWAŁA VI/40/07 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2007

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-06-05 11:53
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-06-05 11:53

UCHWAŁA NR VII/41/07 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-07-06 13:28
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-07-06 13:29

UCHWAŁA NR VII/42/07 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Z 2007r. Nr 103, poz. 1567 z dn. 24.08.2007r.

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-07-06 13:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-12 09:54
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-07-06 13:35

UCHWAŁA  NR VII/43/07 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 5 lipca 2007 r.w sprawie nadania Statutu Technikum Uzupełniającemu dla Dorosłych w  Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-07-06 13:37
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-07-06 13:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-06 13:38

UCHWAŁA NR VII/44/07 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 5 lipca 2007 r.zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej działającej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym w Wąbrzeźnie oraz powołania tej Rady

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-07-06 13:42
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-07-06 13:43

UCHWAŁA VIII/45/07 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2007

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-10-03 21:22
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-10-03 21:22

UCHWAŁA NR VIII/46/2007 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 września 2007 r.zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-10-03 21:26
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-10-03 21:26
UCHWAŁA NR VIII/47/07 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-10-03 21:29
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-10-03 21:29

UCHWAŁA NR VIII/48/07 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Z 2007r. Nr 123, poz. 1835 z dn. 05.11.2007r.

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-10-03 21:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-12 09:52
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-10-03 21:31

UCHWAŁA NR VIII/49/07 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej  

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-10-03 21:34
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-10-03 21:35

Uchwała Nr VIII/50/07 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2007

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2007

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-11-27 09:10

Uchwała Nr IX/51/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2007

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2007

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-11-27 09:13

Uchwała Nr X/52/07 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2007

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2007

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-11-27 09:13

Uchwała Nr X/53/2007 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 listopada 2007 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości za cenę niższą niż wartość rynkowa

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-11-27 08:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-27 08:54
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-11-27 08:57

Uchwała Nr X/54/2007 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Z 2007r. Nr 133 poz. 2030 z dn. 06.12.2007r.

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-11-27 09:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-12 09:50
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-11-27 09:02

UCHWAŁA NR X/55/07 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNO z dnia 23 listopada 2007 r.w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2007

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-11-27 09:05
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2007-11-27 09:05

Uchwała Nr XI/56/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2007

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2007

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-02-18 08:41

Uchwała Nr XI/57/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2008

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2007

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-02-18 08:44

UCHWAŁA NR XI/58/07 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2007

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-01-10 07:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-10 07:45
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-01-10 07:44

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.