Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3739
ostatnia aktualizacja tej strony:
2003.09.24 11:37
ostatnia aktualizacja w BIP:
2015.12.31 14:52

Treść strony

1. WYDANIE PRAWA JAZDY (POZWOLENIA DO KIEROWANIA TRAMWAJEM) PO EGZAMINIE

2. Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji

3. Podstawa prawna:
- art. 90 i art. 95 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 150, poz. 1680).

4. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, który wypełnia się w ośrodku szkolenia kierowców.
2. Załączniki:
a) jedna fotografia o wymiarach 3,5x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem i zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
b) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wystawione przez lekarza uprawnionego do badania osób kierujących pojazdami,
c) zaświadczenie o odbyciu szkolenia,
d) pisemna zgoda rodziców lub opiekuna, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi nie ukończyła 18 lat (dotyczy prawa jazdy kat. A1, A, B1, B, T) – od 1.06.2002 r. dotyczy prawa jazdy kat. A1, B1, T,
e) kserokopia prawa jazdy w przypadku rozszerzenia uprawnień,
f) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.
3. Do wglądu:
- dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i numerze ewidencyjnym PESEL,
- paszport w przypadku obcokrajowca.

5. Opłaty:
W znakach skarbowych:
• za podanie o wydanie uprawnienia - 5,00 zł,
• za każdy załącznik 0,50 zł,
Opłata (wnoszona w kasie Starostwa – pokój nr 22 lub na konto: Bank Millennium 49 1160 2202 0000 0000 6090 8647) za wydanie:
- prawa jazdy - 70 zł,
- pozwolenia do kierowania tramwajem - 20 zł

6. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni od daty wpływu dokumentów po egzaminie z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w przypadku prawa jazdy i do 7 dni w przypadku pozwolenia do kierowania tramwajem.
W terminie 2 dni od dnia otrzymania dokumentów z Ośrodka następuje satelitarny przekaz danych do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wyprodukowane prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego w podaniu sposobu przekazania:
- bezpośrednio za pokwitowaniem,
- za pośrednictwem poczty w terminie 2 dni od dnia otrzymania od producenta,

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44
tel. 688-27-30

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Wąbrzeskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

9. Dodatkowe informacje:
Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek:
1) dla A1,B1,T - 16 lat
2) dla A lub B (od. 1.06.2002 r.) - 18 lat
3) dla B+E,C,C+E,C1 lub C1+E - 18 lat
4) dla D,D+E,D1 lub D1+E - 21 lat
5) dla D lub D1, dla żołnierza zasadniczej służby wojskowej mającego prawo jazdy kat. B - 19 lat
6) dla pozwolenia do kierowania tramwajem - 20 lat

Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia, a jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy.

10. Formularze do pobrania:
Wzór wniosku na wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami nie jest zamieszczony w Internecie, gdyż nie może on być drukowany na zwykłym papierze. Oryginalne wnioski produkuje wyłącznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, która je dostarcza do Wydziału Komunikacji, gdzie są wydawane zainteresowanym.

  • autor informacji: MW
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2013-05-06 16:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-09-24 11:37

Opis strony

Redaguje: Mirosława Więckowska
Wydział Komunikacji
87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
tel. 056 688-27-30

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.