Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 2939
ostatnia aktualizacja tej strony:
2003.09.24 11:15
ostatnia aktualizacja w BIP:
2015.12.31 14:52

Treść strony

1. WYDAWANIE WTÓRNIKÓW PRAW JAZDY I POZWOLEŃ DO KIEROWANIA TRAMWAJEM
(z powodu utraty, zniszczenia dokumentu lub zmiany danych w dokumencie)


2. Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji

3. Podstawa prawna:
art. 98 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami) oraz §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 150, poz. 1680).

4. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wymianę w/w dokumentów
2. Załączniki:
a ) jedna fotografia o wymiarach 3,5x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem i zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
b) kserokopia prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem lub świadectwa kwalifikacji, jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych,
c) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wystawione przez lekarza uprawnionego do badania osób kierujących pojazdami, jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia,
d) dowód uiszczenia opłaty za wymianę dokumentu.
3. Do wglądu:
- dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i numerze ewidencyjnym PESEL,
- paszport w przypadku obcokrajowca.

5. Opłaty:
W znakach skarbowych:
• za wniosek o wydanie wtórnika - 5 zł,
• za każdy załącznik - 0,50 zł,
Opłata (wnoszona w kasie Starostwa – pokój 22 lub na konto: Bank Millennium 49 1160 2202 0000 0000 6090 8647) za wydanie:
- prawa jazdy - 70 zł,
- pozwolenia do kierowania tramwajem - 20 zł,

6. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji oraz 7 dni w przypadku pozwolenia do kierowania tramwajem.
W terminie 2 dni od dnia złożenia wniosku następuje satelitarny przekaz danych do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wyprodukowane dokumenty wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego w podaniu sposobu przekazania:
- bezpośrednio za pokwitowaniem,
- za pośrednictwem poczty w terminie 2 dni od dnia otrzymania od producenta.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44
tel. 688-27-30

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Wąbrzeskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

9. Dodatkowe informacje:
Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana zawiadomić Starostę w terminie nie przekraczającym 30 dni o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem lub świadectwa kwalifikacji, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych. W wyżej wymienionych przypadkach Starosta na wniosek osoby uprawnionej, wydaje za opłatą wtórnik dokumentu pod warunkiem:
a) złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczenia o utracie dokumentu,
b) zwrotu zniszczonego dokumentu, albo
c) zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych.
W razie odzyskania utraconego dokumentu należy go zwrócić do Starosty.

10. Formularze do pobrania:
Wzór wniosku na wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami nie jest zamieszczony w Internecie, gdyż nie może on być drukowany na zwykłym papierze. Oryginalne wnioski produkuje wyłącznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, która je dostarcza do Wydziału Komunikacji, gdzie są one wydawane zainteresowanym.

  • autor informacji: MW
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2013-05-06 17:09
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-09-24 11:15

Opis strony

Redaguje: Mirosława Więckowska
Wydział Komunikacji
87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
tel. 056 688-27-30

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.