Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3129
ostatnia aktualizacja tej strony:
2003.09.24 10:28
ostatnia aktualizacja w BIP:
2015.12.31 14:52

Treść strony

1. WYDAWANIE MIĘDZYNARODOWYCH PRAW JAZDY.

2. Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji

3. Podstawa prawna:
art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami) oraz §14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 150, poz. 1680).

4. Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy
2. Załączniki:
a) jedna fotografia o wymiarach 3,5x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem i zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
b) kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ,
c) dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
3. Do wglądu:
- dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i numerze ewidencyjnym PESEL.

5. Opłaty:
W znakach skarbowych:
• za podanie o wydanie uprawnienia - 5,00 zł,
• za każdy załącznik 0,50 zł,
Opłata (wnoszona w kasie Starostwa – pokój 22 lub na konto: Bank Millennium 49 1160 2202 0000 0000 6090 8647):
- za wydanie międzynarodowego prawa jazdy - 25 zł

6. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 3 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy. Wyprodukowane prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego w podaniu sposobu przekazania:
- bezpośrednio, za pokwitowaniem odbioru,
- za pośrednictwem poczty, przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44
tel. 688-27-30

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Wąbrzeskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

9. Dodatkowe informacje:
Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.

10. Formularze do pobrania:
Wzór wniosku na wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami nie jest zamieszczony w Internecie, gdyż nie może on być drukowany na zwykłym papierze. Oryginalne wnioski produkuje wyłącznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, która je dostarcza do Wydziału Komunikacji, gdzie są one wydawane zainteresowanym.


  • autor informacji: MW
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2013-05-06 17:00
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-09-24 10:28

Opis strony

Redaguje: Mirosława Więckowska
Wydział Komunikacji
87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
tel. 056 688-27-30

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.