Szybkie linki

Treść strony

UCHWAŁA  Nr XII/59/08 RADY POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Z 2008r. Nr 32, poz. 445 z dn. 27.02.2008r.

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-02-05 11:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-12 09:40
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-02-05 11:01

UCHWAŁA NR XII/60/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-02-05 11:09
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-02-05 11:10

UCHWAŁA Nr XIII/61/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 6 marca 2008 r.w sprawie delegowania radnych Powiatu Wąbrzeskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-03-10 14:12
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2008-03-10 14:20
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-03-10 14:13

UCHWAŁA NR XIII/62/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 6 marca 2008r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2008

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-03-10 14:26
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-15 15:36
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-03-10 14:27

UCHWAŁA Nr XIII/63/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 6 marca 2008r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-03-10 14:35
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-03-10 14:35

UCHWAŁA Nr XIII/64/08 RADY POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie akceptacji zawartej przez Powiat Wąbrzeski umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy.

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-03-10 14:40
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-03-10 14:40

UCHWAŁA Nr XIV/65/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu wąbrzeskiego oraz wartości jednego punktu służącego do ustalenia dla tych pracowników miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-04-02 10:11
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-04-02 10:11

Uchwała Nr XIV/66/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2008

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-04-02 10:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-12 09:37

UCHWAŁA Nr XIV/67/08 RADY POWIATU W  WĄBRZEŹNIE z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie.

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-04-02 10:21
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-04-02 10:21

UCHWAŁA Nr XIV/68/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia programu restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-04-02 10:24
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-04-02 10:24

UCHWAŁA NR XV/69/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2008

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-04-25 13:29
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-04-25 13:30

UCHWAŁA NR XV/70/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-04-25 13:33
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-04-25 13:33

UCHWAŁA Nr XVI/71/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-05-30 08:55
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-05-30 08:55

UCHWAŁA NR XVI/72/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2007 – 2015

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-05-30 08:58
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-05-30 08:58

UCHWAŁA Nr  XVII/73/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. Z 2008r. Nr 103, poz. 1647 z dnia 04.08.2008r.

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-07-01 09:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-12 09:35
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-07-01 09:59
UCHWAŁA Nr XVII/74/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008
Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2008

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-07-01 10:07
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-01 10:08

UCHWAŁA Nr XVIII/75/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-08-05 08:39
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-08-05 08:41

UCHWAŁA Nr  XVIII/76/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych powiatu 

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-08-04 08:52
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-08-04 08:52

UCHWAŁA Nr XVIII/77/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie udzielenia Gminie Płużnica pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie do organizacji dożynek Gminno – Powiatowych w Gminie Płużnica

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-08-04 08:56
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-08-04 08:56

UCHWAŁA Nr XVIII/78/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 tysięcy złotych

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-08-04 09:00
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-08-04 09:00

UCHWAŁA NR XVIII/79/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-08-04 09:02
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-08-04 13:24

UCHWAŁA NR XIX/80/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie   

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-09-01 10:33
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-09-01 10:33
UCHWAŁA Nr XIX/81/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2008

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-09-01 10:42
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-01 10:44

UCHWAŁA Nr XIX/82/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń na wodach powierzchniowych

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. Z 2008r. Nr 119, poz. 1918 z dnia 11.09.2008r.

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-09-01 10:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-12 09:33
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-09-01 10:36

UCHWAŁA Nr XIX /83/08 RADY POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”, realizowanego w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-09-01 10:46
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-09-01 10:47

UCHWAŁA NR XX/84/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 września 2008 r.w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie mienia ruchomego oraz wydzierżawiania mienia nieruchomego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie      

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-09-30 14:38
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-09-30 14:38

UCHWAŁA Nr XX/85/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-09-30 14:43
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-09-30 14:43

Uchwała Nr XX/86/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2008

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-09-30 14:48

UCHWAŁA Nr XX/87/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-09-30 14:57
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-09-30 14:58

UCHWAŁA Nr XX/88/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-09-30 15:01
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-09-30 15:01

UCHWAŁA NR  XX/89/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia  29 września 2008 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2008      

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-09-30 15:07
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-09-30 15:07

UCHWAŁA NR XX/90/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 września 2008r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-09-30 15:11
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-09-30 15:11

UCHWAŁA NR XXI/91/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 października 2008 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-03 15:41
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-03 15:42

UCHWAŁA NR XXI/92/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-03 15:44
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-03 15:44

UCHWAŁA NR XXI/93/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2008      

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-03 15:46
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-03 15:47

UCHWAŁA Nr XXI/94/08 RADY POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”, realizowanego w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-03 15:49
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-03 15:49

Uchwała Nr XXI/95/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2008

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-03 15:53

Uchwała Nr XXI/96/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wąbrzeskiego

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-03 15:56
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-03 15:56

UCHWAŁA Nr XXII/97/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-27 16:08
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-27 16:08

UCHWAŁA NR XXII/98/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-27 16:10
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-27 16:11

Uchwała Nr XXII/99/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-27 16:12
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-27 16:13

UCHWAŁA Nr XXII/100/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia dla Powiatu Wąbrzeskiego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-27 16:15
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-27 16:15

Uchwała Nr XXII/101/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej działającej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym w Wąbrzeźnie oraz powołania tej Rady

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-27 16:17
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-27 16:17

Uchwała Nr XXII/102/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-27 16:19
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-27 16:19

Uchwała Nr XXII/103/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-27 16:21
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2008-11-27 16:21

UCHWAŁA NR  XXIII/104/08 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2008      

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-01-02 14:26
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-01-02 14:26

Uchwała Nr XXIII/105/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2008

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-01-02 14:32

Uchwała Nr XXIII/106/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2009

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2009   

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-01-02 14:38

Opis strony

Redaguje: Anna Ojdowska, tel. 056-688-24-50 do 57 wew. 165, e-mail: starostwo@wabrzezno.pl, fax: 056-688-27-59
adres: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.