Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 2826
ostatnia aktualizacja tej strony:
2003.09.24 10:04
ostatnia aktualizacja w BIP:
2015.12.31 14:52

Treść strony

1. PRZYWRÓCENIE COFNIĘTYCH PRAW JAZDY I POZWOLEŃ DO KIEROWANIA TRAMWAJEM

2. Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji

3. Podstawa prawna:
- art. 140 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami)
- §11 ust. 2, pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 150, poz. 1680).

4. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie cofniętego uprawnienia
2. Załączniki:
a) jedna fotografia o wymiarach 3,5x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem i zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
b) aktualne orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań osób kierujących pojazdami w przypadku cofnięcia uprawnienia ze względu na stan zdrowia lub nieaktualnego badania lekarskiego w aktach ewidencyjnych kierowcy,
c) aktualne orzeczenie psychologiczne w przypadku gdy kierujący był sprawcą wypadku drogowego, w którym był zabity lub ranny oraz gdy cofnięto uprawnienia z powodu braku predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami,
d) dowód uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu.
3. Do wglądu:
- dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i numerze ewidencyjnym,
- paszport w przypadku obcokrajowca.

5. Opłaty w znakach skarbowych:
• za wniosek - 5,00 zł,
• za każdy załącznik - 0,50 zł,

6. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od chwili złożenia wniosku.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44
tel. 688-27-30

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Wąbrzeskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

9. Dodatkowe informacje:
Przywróceniu nie podlega prawo jazdy, pozwolenie do kierowania tramwajami cofnięte z powodu przekroczenia w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszanie przepisów ruchu drogowego. Osoba, której cofnięto prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem z w/w powodu jest traktowana jako kandydat na kierowcę i chcąc uzyskać prawo jazdy lub pozwolenie winna odbyć szkolenie i zdać egzamin państwowy.
W przypadku cofnięcia uprawnienia powyżej 1 roku lub z powodu otrzymania negatywnej oceny z egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przywrócenie uprawnienia uzależnione jest od uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kwalifikacyjnego, na który należy pobrać zaświadczenie z Wydziału Komunikacji.

10. Formularze do pobrania:
Wzór wniosku na wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami nie jest zamieszczony w Internecie, gdyż nie może on być drukowany na zwykłym papierze. Oryginalne wnioski produkuje wyłącznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, która dostarcza je do Wydziału Komunikacji, gdzie są one wydawane zainteresowanym.
  • autor informacji: MW
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2013-05-06 17:09
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-09-24 10:04

Opis strony

Redaguje: Mirosława Więckowska
Wydział Komunikacji
87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
tel. 056 688-27-30

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.