Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3085
ostatnia aktualizacja tej strony:
2003.10.17 10:35
ostatnia aktualizacja w BIP:
2015.12.31 14:52

Treść strony

1. WYREJESTROWANIE POJAZDU

2. Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji.

3. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133 z późniejszymi zmianami, poz. 1123),
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 37),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. Nr 44, poz.419).

4. Wymagane dokumenty:
- Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie

1. Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek jego właściciela, w przypadku:
a) przekazania, w celu jego utylizacji, do przedsiębiorstwa utylizacji pojazdów lub do składnicy złomu wyznaczonej przez Wojewodę:
- pojazdu,
- zespołów posiadających cechy identyfikacyjne (nadwozie, podwozie, rama),
jeżeli właściciel przedstawi zaświadczenie o przekazaniu pojazdu lub w/w zespołów do składnicy złomu, dołączy dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana oraz tablice rejestracyjne,
b) kradzieży pojazdu jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, dołączy dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
c) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub tam zbyty i jego właściciel dołączy dokumenty potwierdzające zarejestrowanie lub zbycie pojazdu za granicą,
d) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, jeżeli jego właściciel przedstawi dokument potwierdzający zniszczenie lub kasację pojazdu (w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym - tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego), dołączy dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana i tablice rejestracyjne,
e) udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, jeżeli jego właściciel przedstawi dokument potwierdzający powyższy fakt i dołączy dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne oraz wniesie opłatę na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.

5. Opłaty:
- za wniosek - 5,00 zł
- za każdy załącznik - 0,50 zł

Znaki skarbowe można nabyć w kasie Starostwa Powiatowego (pokój nr 22).

6. Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
- Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44,
tel. 688-27-30,
obsługuje mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w gminach: Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Wąbrzeźno.
Interesanci przyjmowani są w dni robocze (oprócz sobót):
- we wtorek 8.00 do 16.00,
- w pozostałe dni tygodnia od 8.00 do 14.00.

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Wąbrzeskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

9. Dodatkowe informacje:
W przypadku współwłasności pojazdu jeden ze współwłaścicieli przedkłada dowody osobiste swój i pozostałych współwłaścicieli.

10. Formularze do pobrania: • autor informacji: MW
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-24 13:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-10-17 10:35
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-24 13:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-10-17 10:35

Opis strony

Redaguje: Mirosława Więckowska
Wydział Komunikacji
87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
tel. 056 688-27-30

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.