Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 2899
ostatnia aktualizacja tej strony:
2003.10.17 10:37
ostatnia aktualizacja w BIP:
2015.12.31 14:52

Treść strony

CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU (WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA POJAZDU):

1. Czasowej rejestracji dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu w celu umożliwienia:
- wywozu pojazdu za granicę,
- przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- przejazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy,
- na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań.

2. Nazwa wydziału:
- Wydział Komunikacji

3. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
(Dz. U. Nr 133 z późniejszymi zmianami, poz. 1123)
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 37)
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów
(Dz. U. Nr 30, poz. 376 z późn. zm.)

4. Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- dowód własności pojazdu,
- dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany (w przypadku zatrzymania przez Policję dowodu rejestracyjnego na podstawie pokwitowania w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny),
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy i jest rejestrowany po raz pierwszy.

5. Opłaty w znakach skarbowych:
- za wniosek - 5,00 zł
- za każdy załącznik - 0,50 zł

Znaki skarbowe można nabyć w kasie Starostwa Powiatowego (pokój nr 22).

Wykaz wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz karty pojazdu:

1. Za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kompletem znaków legalizacyjnych i nalepką kontrolną na szybę pojazdu pobiera się opłatę w wysokości 60,50 zł, na którą składa się:
- dowód rejestracyjny....................................33,00 zł
- komplet znaków legalizacyjnych................11,00 zł
- nalepka kontrolna na szybę pojazdu...........16,50 zł
2. Za wydanie pozwolenia czasowego wraz z kompletem nalepek na tablice tymczasowe pobiera się opłatę w wysokości 27,50 zł, na którą składa się:
- pozwolenie czasowe....................................16,50 zł
- komplet nalepek na tablice tymczasowe.....11,00 zł
3. Za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty:
- samochodowe..............................................80,00 zł
- motocyklowe...............................................40,00 zł
- motorowerowe.............................................30,00 zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa).....................40,00 zł
- indywidualne...........................................1.000,00 zł
- zabytkowe samochodowe...........................100,00 zł
- zabytkowe motocyklowe..............................50,00 zł
4. Za wydanie tablic tymczasowych z urzędu lub na wniosek właściciela:
- samochodowe...............................................30,00 zł
- motocyklowe................................................12,00 zł
- motorowerowe..............................................12,00 zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa)......................15,00 zł
5. Za wydanie tablic tymczasowych na wywóz pojazdu za granicę:
- samochodowe................................................80,00 zł
- motocyklowe.................................................40,00 zł
- motorowerowe...............................................30,00 zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa).......................40,00 zł
6. Za wydanie karty pojazdu:
- przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP..........500,00 zł
7. Za wydanie wtórnika karty pojazdu.......................................75,00 zł

Wpłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie (pokój nr 22) lub na konto: Bank Millennium 49 1160 2202 0000 0000 6090 8647.

6. Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłużenia wszystkich wymaganych dokumentów.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
- Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44,
tel. 688-27-30,
obsługuje mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w gminach: Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Wąbrzeźno.
Interesanci przyjmowani są w dni robocze (oprócz sobót).
- we wtorek 8.00 do 16.00
- w pozostałe dni tygodnia od 8.00 do 14.00

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Wąbrzeskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

9. Dodatkowe informacje:
- Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdów, zmianami zapisów w dowodzie rejestracyjnym oraz odbiorem zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego dokonuje właściciel - współwłaściciele pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela - współwłaściciela.

- Właściciel - osoba fizyczna przedkłada przy rejestracji dowód osobisty z wpisanym numerem PESEL.
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej znajdującego się w urzędzie gminy, może zarejestrować pojazd jedynie na nazwisko właściciela lub właścicieli (tak jak osoba fizyczna).
Osoba prawna przedkłada przy rejestracji aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie o numerze REGON.

10. Formularze do pobrania:
 • autor informacji: MW
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-06 16:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-10-17 10:37
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-06 16:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-10-17 10:37

Opis strony

Redaguje: Mirosława Więckowska
Wydział Komunikacji
87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
tel. 056 688-27-30

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.