Szybkie linki

Treść strony

21. 06/04/2010 - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 31/2010 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu rocznym Zarządu o przebiegu wykonania budzetu Powiatu Wąbrzeskiego za 2009 rok.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2010-04-13 07:42
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2010-04-13 07:43
20. 11/03/2010 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Uchwałą nr 152/154/2010 z dnia 11 marca 2010 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie przyjął sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2009 r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie.    

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2010-03-11 09:08
 • zmodyfikował: Krzysztof Goleń
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-11 09:14
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2010-03-11 09:10
19. 31/12/2009 - Zmiana uchwały budżetowej
Uchwałą nr 142/136/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dokonał korekty planu wydatków. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wysokość niedoboru budżetowego.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2010-01-07 10:12
 • zmodyfikował: Krzysztof Goleń
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-07 10:14
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2010-01-07 10:17
18. 30/12/2009 - Wydatki niewygasające

Uchwała nr XXXI/143/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2010-01-05 11:50
 • zmodyfikował: Krzysztof Goleń
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-07 10:15
17. 30/12/2009 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr XXXI/139/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie dokonał zmian w budżecie powiatu na rok 2009. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 32 358 992 zł (zwiększenie o 414 497 zł), plan wydatków zaś na kwotę 36 571 002 zł (zwiększenie o 44 427 zł). W wyniku wprowadzonych zmian wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmniejszeniu o 370 070 zł do kwoty 4 212 010 zł. 

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2010-01-05 11:45
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2010-01-05 11:46
16. 30/11/2009 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr 138/130/09 z dnia 30 listopada 2009 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dokonał zmian w budżecie powiatu na rok 2009. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 31 944 495 zł (zwiększenie o 80 213 zł), plan wydatków zaś na kwotę 36 526 575 zł (zwiększenie o 80 213 zł). W wyniku wprowadzonych zmian wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie. 

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-12-02 07:54
 • zmodyfikował: Krzysztof Goleń
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-02 08:00
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-12-02 07:58
15. 24/11/2009 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr XXX/136/09 z dnia 24 listopada 2009 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie dokonała zmian w budżecie powiatu na rok 2009. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 31 864 282 zł (zwiększenie o 97 493 zł), plan wydatków zaś na kwotę 36 446 362 zł (zwiększenie o 97 493 zł). W wyniku wprowadzonych zmian wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie. 

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-11-25 11:07
 • zmodyfikował: Krzysztof Goleń
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-25 11:08
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-11-25 11:10
14. 30/10/2009 Zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr XXIX/131/09 z dnia 30 października 2009 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie dokonała zmian w budżecie powiatu na rok 2009. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 31 766 789 zł (zwiększenie o 167 484 zł), plan wydatków zaś na kwotę 36 348 869 zł (zwiększenie o 167 484 zł). W wyniku wprowadzonych zmian wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie. 

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-10-30 09:29
 • zmodyfikował: Krzysztof Goleń
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-25 11:08
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-10-30 09:31
13. 30/09/2009 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr XXVIII/130/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie dokonała zmian w budżecie powiatu na rok 2009. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 31 599 305 zł (zwiększenie o 279 395 zł), plan wydatków zaś na kwotę 36 181 385 zł (zwiększenie o 279 395 zł). W wyniku wprowadzonych zmian wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie. 

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-09-30 10:00
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-09-30 09:57
12. 20/08/2009 - Informacja z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za I półrocze 2009 r.

Uchwałą nr 125/115/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie przyjął informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2009 r. oraz informację z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze 2009 r.    

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-08-31 12:16
 • zmodyfikował: Krzysztof Goleń
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-31 12:21
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-08-31 12:18
11. 30/07/2009 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr 124/113/09 z dnia 30 lipca 2009 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dokonał zmian w budżecie powiatu na rok 2009. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 31 319 910 zł (zwiększenie o 14 484 zł), plan wydatków zaś na kwotę 35 901 990 zł (zwiększenie o 14 484 zł). W wyniku wprowadzonych zmian wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie. 

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-30 10:00
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-30 10:00
10. 30/06/2009 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr 122/109/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dokonał zmian w budżecie powiatu na rok 2009. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 31 305 426 zł (zwiększenie o 61 405 zł), plan wydatków zaś na kwotę 35 887 506 zł (zwiększenie o 61 405 zł). W wyniku wprowadzonych zmian wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie. 

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-07-03 08:14
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-07-03 08:14
09. 25/06/2009 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr XXVII/126/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie dokonała zmian w budżecie powiatu na rok 2009. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 31 244 021zł (zwiększenie o 746 092 zł), plan wydatków zaś na kwotę 35 826 101zł (zwiększenie o 746 092 zł). W wyniku wprowadzonych zmian wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie. 

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-06-25 12:22
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-06-25 12:22
08. 26/05/2009 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr 118/105/09 z dnia 26 maja  2009 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dokonał zmian w budżecie powiatu na rok 2009. Wprowadzone zmiany nie miaja wpływu na wysokośc planu dochodów oraz wydatków.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-05-27 09:21
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-05-27 09:21
07. 27/04/2009 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr XXVI/119/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie dokonała zmian w budżecie powiatu na rok 2009. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 30 497 929 zł (zwiększenie o 183 000 zł), plan wydatków zaś na kwotę 34 080 009 zł (zwiększenie o 721 000 zł). W wyniku wprowadzonych zmian wysokość niedoboru budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 4 582 080 zł, tj. o 538 000 zł. 

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-04-27 09:36
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-04-27 09:36
06. 31/03/2009 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr XXV/114/09 z dnia 31 marca 2009 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie dokonała zmian w budżecie powiatu na rok 2009. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 30 314 929 zł (zwiększenie o 780 968 zł), plan wydatków zaś na kwotę 34 359 009 zł (zwiększenie o 2 269 707 zł). W wyniku wprowadzonych zmian wysokość niedoboru budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 4 044 080 zł, tj. o 1 488 739 zł. 

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-04-01 08:04
 • zmodyfikował: Krzysztof Goleń
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-01 08:11
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-04-01 08:05
05. 12/03/2009 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr 109/98/09 z dnia 12 marca 2009 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dokonał zmian w budżecie powiatu na rok 2009. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 29 533 961 zł (zmniejszenie o 129 000 zł), plan wydatków zaś na kwotę 32 32 089 302 zł (zmniejszenie o  129 000 zł). 

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-03-13 08:06
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-03-13 08:07
04. 05/02/2009 - Zmiana uchwały budżetowej
Uchwałą nr 105/92/09 z dnia 5 lutego 2009 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dokonał zmian w budżecie powiatu na rok 2009. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 29 662 961 zł (zwiększenie o 120 000 zł), plan wydatków zaś na kwotę 32 218 302 zł (zwiększenie o 120 000 zł). 

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-02-05 10:35
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2009-02-05 10:36
03. 30/12/2008 - Przyjęcie budżetu powiatu na rok 2009

Uchwałą nr XXIII/106/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie przyjęła budżet powiatu na rok 2009. W wyniku zgłoszonych autoporawek przez Zarząd Powiatu plan dochodów został ustalony w kwocie 29 542 961 zł (zwiekszenie w stosunku do projektu o 14 255 zł), plan wydatków zaś w kwocie 32 098 302 zł (zwiekszenie w stosunku do projektu o 14 255 zł). 

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2008-12-31 08:58
 • zmodyfikował: Krzysztof Goleń
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-31 09:02
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2008-12-31 08:59
02. 02/12/2008 - Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie budżetu na rok 2009 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
Uchwały Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2.12.2008 nr 37/2008 w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Wąbrzeźno oraz nr 37a/2008 w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Powiatu Wąbrzeskiego

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2008-12-19 10:32
 • zmodyfikował: Krzysztof Goleń
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-19 10:35
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2008-12-19 10:32
01. 13/11/2008 - Projekt budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2009

Uchwałą nr 93/77/08 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 listopada 2008 r. przyjął projekt budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2009.
Planowane dochody: 29 528 706 zł
Planowane wydatki: 32 084 047 zł
Przewidywany niedobór budżetowy: 2 555 341 zł

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2008-11-13 15:13
 • zmodyfikował: Krzysztof Goleń
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-13 15:13
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2008-11-13 15:13

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.