Szybkie linki

Treść strony

UCHWAŁA NR 102/86/09 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie udzielenia dotacji

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-01-20 12:56
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-01-20 12:57

UCHWAŁA Nr 102/87/09 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski 

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-01-20 12:59
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-01-20 13:00

Uchwała Nr 103/88/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Książki na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015”

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-02-02 09:18
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-02-02 11:00
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-02 11:02

UCHWAŁA Nr 103/89/09 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-02-02 13:16
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-02-02 13:16

UCHWAŁA Nr 103/90/09 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 22.01.2009r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2009.

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-02-02 13:19
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-02 13:19
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-02-02 13:20

UCHWAŁA Nr 105/91/09 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Ofertowej w otwartym konkursie ofert w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-02-10 07:33
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-02-10 07:33

Uchwała Nr 105/92/09 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2009

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2009 

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-02-10 07:39
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-13 09:21

UCHWAŁA Nr 105/93/09 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-02-10 07:41
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-02-10 07:41

UCHWAŁA NR  106/94/09 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia  12 lutego  2009r. w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-02-13 09:18
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-02-13 09:19

UCHWAŁA Nr 108/95/09 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 5 marca  2009r. w sprawie powołania Komisji Ofertowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-03-06 13:34
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-06 13:34
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-03-06 13:34

Uchwała Nr 109/96/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za 2008r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie  

Uchwała i plik sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za 2008r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2008.  

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-03-17 11:58

UCHWAŁA Nr 109/97/09 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 12 marca  2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu szczegółowego realizacji Projektu „Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-03-17 12:00
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-03-17 12:02

Uchwała Nr 109/98/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2009

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2009

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-03-17 12:11

UCHWAŁA Nr 111/99/09 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu sal lekcyjnych znajdujących się w budynkach szkolnych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2009 i 2010

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-04-01 11:11
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-04-01 11:11

Uchwała Nr 111/100/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-04-01 11:14
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-04-01 11:14

UCHWAŁA Nr 112/101/09 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-04-01 11:16
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-04-01 11:16

UCHWAŁA NR 113/102/09 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w  Wąbrzeźnie z Działem w Książkach

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-04-09 12:33
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-04-09 12:34

UCHWAŁA NR 114/103/09 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-04-17 11:15
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-04-17 11:15

UCHWAŁA Nr 115/104/09 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2009 r.

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-04-29 13:06
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-04-29 13:06

Uchwała Nr 118/105/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2009r w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2009

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2009

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-05-28 14:30

UCHWAŁA NR 121/106/09 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-06-23 08:03
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-06-23 08:03

UCHWAŁA Nr 122/107/09 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu szczegółowego realizacji Projektu „Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”

 • data wytworzenia: 02.07.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-07-02 13:48
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-02 13:49
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-07-02 13:50

UCHWAŁA NR 122/108/09 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w  Wąbrzeźnie

 • data wytworzenia: 02.07.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-07-02 13:52
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-02 13:56
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-07-02 13:53

Uchwała Nr 122/109/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2009

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2009

 • data wytworzenia: 02.07.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-07-02 13:55

Uchwała Nr 122/110/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • data wytworzenia: 02.07.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-07-02 13:58
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-07-02 13:59

UCHWAŁA  Nr 124 /111/09 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, ubiegającego się o awans na  stopień nauczyciela mianowanego

 • data wytworzenia: 30.07.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-07-30 15:06
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-30 15:10
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-07-30 15:07

UCHWAŁA  Nr 124 /112/09 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia  30 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • data wytworzenia: 30.07.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-07-30 15:09
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-07-30 15:10

Uchwała Nr 124/113/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2009

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2009

 • data wytworzenia: 30.07.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-07-30 15:14

Uchwała Nr 125/114 /09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej we wsi Książki oznaczonej geodezyjnie jako działki Nr 68/3 i 1037/24

 • data wytworzenia: 21.08.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-08-21 13:07
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-08-21 13:07

UCHWAŁA Nr 125/115/09 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2009 r. oraz informacji z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze 2009r. 

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2009

 • data wytworzenia: 21.08.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-08-21 13:10
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-21 13:22

UCHWAŁA NR 125 /116/09 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych

 • data wytworzenia: 21.08.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-08-21 13:13
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-08-21 13:13

UCHWAŁA Nr 126/117/09 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2009 r.

 • data wytworzenia: 28.08.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-08-28 13:24
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-08-28 13:24

UCHWAŁA Nr  126/118/09 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie „Poprawa  wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów szkół zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

 • data wytworzenia: 28.08.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-08-28 13:27
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-08-28 13:27

UCHWAŁA NR 128/119/09 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 10 września 2009r. zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

 • data wytworzenia: 10.09.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-09-10 14:01
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-09-10 14:02

UCHWAŁA Nr 128/120/09 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 10 września 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych

 • data wytworzenia: 10.09.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-09-10 14:06
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-09-10 14:06

UCHWAŁA Nr 129/121/09 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 18 września 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały 126/117/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2009 r.

 • data wytworzenia: 18.09.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-09-18 13:57
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-09-18 13:57

UCHWAŁA Nr 129/122 /09 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 18 września 2009 r. w sprawie powołania przedstawicieli do składu komisji kwalifikującej uczestników do udziału w projekcie „Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów szkół zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

 • data wytworzenia: 18.09.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-09-18 14:04
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-09-18 14:04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-26 14:08

UCHWAŁA Nr 130/123/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie projektu budżetu powiatu na 2010 rok

 • data wytworzenia: 28.09.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-09-28 14:28
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-09-28 14:28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-26 14:07

UCHWAŁA Nr 131/124/09 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 1 października 2009r. w sprawie powołania Komisji Ofertowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych

 • data wytworzenia: 02.10.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-10-02 10:42
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-10-02 10:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-26 14:07

UCHWAŁA Nr  132/125/09 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 15 października 2009 r.w sprawie wyrażenia zgody Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Wąbrzeźnie na sprzedaż mienia ruchomego

 • data wytworzenia: 26.10.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-26 13:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-26 13:49
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-11-12 15:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-26 14:06

UCHWAŁA NR 133/126/09 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-26 14:02
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-11-12 15:54
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-26 14:08

Uchwała  Nr  133 /127/09 Zarządu Powiatu  w  Wąbrzeźnie  z dnia  22 października 2009 roku w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • data wytworzenia: 26.10.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-26 14:09
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-11-13 09:25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-26 14:11

Uchwała  Nr  134/128/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 października 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • data wytworzenia: 02.11.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-11-02 08:09
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-11-02 08:09
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-12-01 12:17

Uchwała Nr 136/129/09 z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2010 rok 

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2009 

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-11-17 13:03
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-17 13:04
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-12-01 12:18

Uchwała Nr 138/130/09 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2009 rok 

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2009 

 • data wytworzenia: 01.12.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-12-01 12:21
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-12-01 12:26

UCHWAŁA Nr 138/131/09 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2010

 • data wytworzenia: 01.12.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-12-01 12:26
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-13 09:51
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-12-01 12:27
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-12-10 14:07

Uchwała Nr 139/132/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • data wytworzenia: 10.12.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-12-10 14:11
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-12-10 14:11
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-12-10 14:12

Uchwała Nr 139/133/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 • data wytworzenia: 10.12.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-12-10 14:15
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-12-10 14:15
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-12-10 14:16

UCHWAŁA Nr 139/134/09 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Ofertowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2010

 • data wytworzenia: 10.12.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-12-10 14:18
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-12-10 14:18
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-12-16 10:34

UCHWAŁA NR 140/135/09 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 15.12.2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie

 • data wytworzenia: 16.12.2009
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-12-16 10:43
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2009-12-16 10:44
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-07 14:16

Uchwała Nr 142/136/09 z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2009 rok 

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2009 

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-07 14:16

Opis strony

Redaguje: Anna Ojdowska, tel. 056-688-24-50 do 57 wew. 165, e-mail: starostwo@wabrzezno.pl, fax: 056-688-27-59
adres: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.