Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 2924
ostatnia aktualizacja tej strony:
2003.10.17 10:42
ostatnia aktualizacja w BIP:
2015.12.31 14:52

Treść strony

1. WYDANIE WTÓRNIKA KARTY POJAZDU

2. Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji

3.Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
(Dz. U. Nr 133 z późniejszymi zmianami, poz. 1123),
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 37),
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów
(Dz. U. Nr 30, poz. 376 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu,
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu,

4. Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu

1.W przypadku utraty karty pojazdu organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik karty po:
- przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu,
- złożeniu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
- przedstawieniu tablic rejestracyjnych.
2.W przypadku zniszczenia karty w stopniu powodującym jej nieczytelność organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik karty pojazdu, po:
- przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu,
- oddaniu dotychczasowej karty pojazdu,
- przedstawieniu tablic rejestracyjnych.
3.W przypadku utraty karty pojazdu przed zarejestrowaniem pojazdu, na pisemny wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący wydaje wtórnik karty pojazdu po uzyskaniu potwierdzenia, że utracona karta była wydana. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza:
- zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji,
- zaświadczenie Policji potwierdzające zgłoszenie utraty karty.

5. Opłaty:
- za wniosek - 5,00 zł,
- za każdy załącznik - 0,50 zł,

Znaki skarbowe można nabyć w kasie Starostwa Powiatowego (pokój nr 22).

Wykaz wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz karty pojazdu:

1.Za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kompletem znaków legalizacyjnych i nalepką kontrolną na szybę pojazdu pobiera się opłatę w wysokości 60,50 zł, na którą składa się:
- dowód rejestracyjny....................................33,00 zł
- komplet znaków legalizacyjnych................11,00 zł
- nalepka kontrolna na szybę pojazdu...........16,50 zł
2.Za wydanie pozwolenia czasowego wraz z kompletem nalepek na tablice tymczasowe pobiera się opłatę w wysokości 27,50 zł, na którą składa się:
- pozwolenie czasowe....................................16,50 zł
- komplet nalepek na tablice tymczasowe.....11,00 zł
3.Za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty:
- samochodowe..............................................80,00 zł
- motocyklowe...............................................40,00 zł
- motorowerowe.............................................30,00 zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa).....................40,00 zł
- indywidualne...........................................1.000,00 zł
- zabytkowe samochodowe...........................100,00 zł
- zabytkowe motocyklowe..............................50,00 zł
4.Za wydanie tablic tymczasowych z urzędu lub na wniosek właściciela:
- samochodowe...............................................30,00 zł
- motocyklowe................................................12,00 zł
- motorowerowe..............................................12,00 zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa)......................15,00 zł
5.Za wydanie tablic tymczasowych na wywóz pojazdu za granicę:
- samochodowe................................................80,00 zł
- motocyklowe.................................................40,00 zł
- motorowerowe...............................................30,00 zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa).......................40,00 zł
6.Za wydanie karty pojazdu:
- przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP..........500,00 zł
7. Za wydanie wtórnika karty pojazdu.......................................75,00 zł

Wpłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie (pokój nr 22) lub na konto: Bank Millennium 49 1160 2202 0000 0000 6090 8647.

6.Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

7. Jednostki prowadzące sprawę:
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44,
tel. 688-27-30,
obsługuje mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w gminach: Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Wąbrzeźno.
Interesanci przyjmowani są w dni robocze (oprócz sobót):
- we wtorek 8.00 do 16.00,
- w pozostałe dni tygodnia od 8.00 do 14.00

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Wąbrzeskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

9. Dodatkowe informacje:
W przypadku współwłasności pojazdu jeden ze współwłaścicieli przedkłada dowody osobiste swój i pozostałych współwłaścicieli.

10. Formularze do pobrania:
 • autor informacji: MW
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-07 14:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-10-17 10:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-07 14:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-10-17 10:42

Opis strony

Redaguje: Mirosława Więckowska
Wydział Komunikacji
87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
tel. 056 688-27-30

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.