Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3076
ostatnia aktualizacja tej strony:
2003.09.24 11:46
ostatnia aktualizacja w BIP:
2015.12.31 14:52

Treść strony

1. USTANOWIENIE I ANULOWANIE ZASTAWU REJESTROWEGO NA POJEŹDZIE MECHANICZNYM

2. Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji

3. Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 września 2000r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. Nr 82, poz. 934)

4. Wymagane dokumenty:
- Wniosek

1. Adnotacji o ustanowieniu na pojeździe mechanicznym zastawu rejestrowanego dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu, na podstawie aktualnego lub pełnego odpisu z rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd.
2. Skreślenia adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowanego dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu, na podstawie jednego z następujących dokumentów:
- odpisu prawomocnego postanowienia Sądu prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru,
- aktualnego lub pełnego odpisu rejestru zastawów.

5. Opłaty w znakach skarbowych:
- za wniosek - 5,00 zł
- za każdy załącznik - 0,50 zł
- wpisanie do dowodu rejestracyjnego zastawu rejestrowego – 11,00 zł

Znaki skarbowe można nabyć w kasie Starostwa Powiatowego (pokój nr 22).

6.Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

7. Jednostki prowadzące sprawę:
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44,
tel. 688-27-30,
obsługuje mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w gminach: Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Wąbrzeźno.
Interesanci przyjmowani są w dni robocze (oprócz sobót):
- we wtorek 8.00 do 16.00,
- w pozostałe dni tygodnia od 8.00 do 14.00.

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Wąbrzeskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

9. Dodatkowe informacje:
W przypadku współwłasności pojazdu jeden ze współwłaścicieli przedkłada dowody osobiste swój i pozostałych współwłaścicieli.

• Właściciel - osoba fizyczna przedkłada przy rejestracji dowód osobisty z wpisanym numerem PESEL.
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej znajdującego się w urzędzie gminy, może zarejestrować pojazd jedynie na nazwisko właściciela lub właścicieli (tak jak osoba fizyczna).
Osoba prawna przedkłada przy rejestracji aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie o numerze REGON.

Uwaga !
W przypadku zgłoszenia w urzędzie przekształcenia zastawu bankowego w zastaw rejestrowy celem wykreślenia adnotacji z dowodu rejestracyjnego należy przedłożyć postanowienie o wpisaniu zastawu w rejestr sądowy i prawomocne postanowienie Sądu o wykreśleniu zastawu z rejestru sądowego albo aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów.

10. Formularze do pobrania:


 • autor informacji: MW
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-06 17:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-09-24 11:46
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-06 17:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-09-24 11:46

Opis strony

Redaguje: MirosławaWięckowska
Wydział Komunikacji
87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
tel. 056 688-27-30

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.