Szybkie linki

Treść strony

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-11 09:37

UCHWAŁA Nr 143/137/2010 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat

 • data wytworzenia: 11.01.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-11 09:26
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-11 09:26
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-11 09:38

UCHWAŁA Nr 143/138/2010 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2010

 • data wytworzenia: 11.01.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-11 09:29
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-11 09:29
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-11 09:41

Uchwała Nr 143/139/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 07 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej we wsi Dębowa Łąka oznaczonej geodezyjnie jako działka 274/3

 • data wytworzenia: 11.01.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-11 09:33
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-11 09:33
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-26 08:28

UCHWAŁA Nr 144/140/2010 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 13.01.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2010

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-26 08:31
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-26 08:31
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-26 08:32

Uchwała Nr 144/141/2010 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2010

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2010 

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-26 08:34
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-26 08:35

Uchwała Nr 145/142/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Miejskiej Wąbrzeźno na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016”

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-26 08:36
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-26 08:36
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-26 08:37

UCHWAŁA Nr 145/143/2010 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu sal lekcyjnych znajdujących się w budynkach szkolnych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego 

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-26 08:39
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-26 08:39
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-26 08:40

Uchwała Nr 145/144/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej we wsi Książki oznaczonej geodezyjnie jako działki Nr 68/3 i 1037/24

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-26 08:42
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-01-26 08:43
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-02-05 09:51

UCHWAŁA Nr 148/145/2010 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie powołania Komisji Ofertowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat

 • data wytworzenia: 05.02.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-02-05 09:45
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-02-05 09:45
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-02-05 09:52

UCHWAŁA Nr 148/146/2010 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie powołania Komisji Ofertowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Wypożyczali Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2010

 • data wytworzenia: 05.02.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-02-05 09:47
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-02-05 09:47
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-02-15 13:44

Uchwała Nr 149/147/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lutego 2010r w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2010

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2010

 • data wytworzenia: 15.02.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-02-15 13:43
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-02-15 13:45

UCHWAŁA NR 149/148/2010 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności

 • data wytworzenia: 15.02.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-02-15 13:47
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-19 09:03
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-02-19 09:05
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-02 10:01

Uchwała Nr 151/149/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego

 • data wytworzenia: 02.02.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-02 10:01
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-02 10:01
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-02 10:02

Uchwała nr 151/150/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego

 • data wytworzenia: 02.02.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-02 10:04
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-02 10:05
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-02 10:06

Uchwała nr 151/151/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego

 • data wytworzenia: 02.02.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-02 10:07
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-02 10:09
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-12 13:12

Uchwała Nr 152/152/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2010r w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2010

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2010

 • data wytworzenia: 12.03.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-12 13:12
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-12 13:14

UCHWAŁA NR 152/153/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne

 • data wytworzenia: 12.03.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-12 13:16
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-12 13:16
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-12 13:17

Uchwała Nr 152/154/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za 2009r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie  

Uchwała i plik sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za 2009r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2009.  

 • data wytworzenia: 12.03.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-12 13:20
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-12 13:22

UCHWAŁA Nr 152/155/2010 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca  2010 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski

 • data wytworzenia: 12.03.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-12 13:24
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-12 13:24
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-12 13:28

UCHWAŁA NR 152/156/2010 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

 • data wytworzenia: 12.03.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-12 13:27
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-12 13:28
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-19 11:52

UCHWAŁA NR 153/157/2010 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie użyczenia na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego

 • data wytworzenia: 19.03.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-19 11:52
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-03-19 11:53
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-04-09 08:12

Uchwała Nr 155/158/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 08 kwietnia 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacja programu ochrony środowiska miasta Wąbrzeźno na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016”

 • data wytworzenia: 09.04.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-04-09 08:10
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-04-09 08:11
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-04-23 07:46

Uchwała Nr 157/159/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości

 • data wytworzenia: 23.04.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-04-23 07:49
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-04-23 07:49
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-05-18 08:19

Uchwała Nr 158/160/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 kwietnia 2010r w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2010

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2010

 • data wytworzenia: 18.05.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-05-18 08:18
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-05-18 08:23

UCHWAŁA Nr 159/161/2010 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 13 maja 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

 • data wytworzenia: 18.05.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-05-18 08:21
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-05-18 08:22
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-05-18 08:27

UCHWAŁA NR 159/162/2010 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 13 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

 • data wytworzenia: 18.05.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-05-18 08:26
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-05-18 08:26
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-05-20 12:35

UCHWAŁA NR 160/163/2010 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących w zakresie dofinansowania realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • data wytworzenia: 20.05.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-05-20 12:33
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-05-20 12:33
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-06-01 09:44

UCHWAŁA Nr 164/164/2010 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

 • data wytworzenia: 01.06.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-06-01 09:46
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-06-01 10:44
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-06-11 07:46

UCHWAŁA Nr 165/165/2010 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielania informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych

 • data wytworzenia: 11.06.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-06-11 07:48
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-06-11 07:48
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-07-13 14:16

UCHWAŁA  Nr 167 /166 /2010 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lipca 2010 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, ubiegającego się o awans na  stopień nauczyciela mianowanego

 • data wytworzenia: 13.07.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-07-13 14:15
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-13 14:24
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-07-13 14:17
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-07-13 14:22
UCHWAŁA  Nr 167/ 167/2010 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, ubiegającego się o awans na  stopień nauczyciela mianowanego


 • data wytworzenia: 13.07.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-07-13 14:24
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-07-13 14:24
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-07-13 14:26
UCHWAŁA  Nr 167/168/2010 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ubiegającego się o awans na  stopień nauczyciela mianowanego


 • data wytworzenia: 13.07.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-07-13 14:27
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-07-13 14:27
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-07-13 14:29
UCHWAŁA  Nr 167/169/2010 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ubiegającego się o awans na  stopień nauczyciela mianowanego


 • data wytworzenia: 13.07.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-07-13 14:30
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-07-13 14:30
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-07-13 14:31

UCHWAŁA  Nr 167/170/2010 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół we Wroniu ubiegającego się o awans na  stopień nauczyciela mianowanego


 • data wytworzenia: 13.07.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-07-13 14:32
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-13 14:33
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-07-13 14:32
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-07-13 14:33
UCHWAŁA NR 167/171/2010 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dębowej Łące


 • data wytworzenia: 13.07.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-07-13 14:34
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-07-13 14:35
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-07-13 14:36

UCHWAŁA NR 167/172/2010 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie


 • data wytworzenia: 13.07.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-07-13 14:37
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-13 14:38
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-07-13 14:37
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-02 13:52

Uchwała
Nr 169/173/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30  lipca 2010r w
sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2010

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2010


 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-02 13:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-02 13:58
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-08-26 15:06

UCHWAŁA Nr 170/174/2010 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2010 roku

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2010

 • data wytworzenia: 26.08.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-08-26 15:09
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-26 15:23
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-08-26 15:13

UCHWAŁA Nr 170/175/2010 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia  Regulaminu uczestnictwa w Projekcie „Dziś uczeń – jutro pracownik”

 • data wytworzenia: 26.08.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-08-26 15:15
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-08-26 15:16
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-26 15:17
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-09-10 08:29

UCHWAŁA Nr 172/176/2010 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 9 września 2010r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozpoczęcia i zakończenia likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie pod nazwą: „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wąbrzeźnie”

 • data wytworzenia: 10.09.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-09-10 08:31
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-10 08:32
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-09-10 08:33
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-09-21 14:41

UCHWAŁA  NR 173/177/2010 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia  14 września 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych

 • data wytworzenia: 21.09.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-09-21 14:41
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-21 14:44
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-09-21 14:42
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-10-20 09:20

UCHWAŁA Nr 177/178/2010 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 14 października 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

 • data wytworzenia: 14.10.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-10-14 13:58
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-10-14 13:59
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-10-20 09:19

UCHWAŁA Nr 178/179/2010 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2010

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2010

 • data wytworzenia: 20.10.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-10-20 09:17
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-20 09:18
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-11-23 10:04

UCHWAŁA Nr 181/180/2010 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego

Plik do pobrania w linku Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2011


 • data wytworzenia: 23.11.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-11-23 09:57
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-23 10:13
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-11-23 10:10

UCHWAŁA Nr 181/181/2010 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2011 rok

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2011


 • data wytworzenia: 23.11.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-11-23 10:10
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-23 10:12
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-11-15 12:21

UCHWAŁA  NR  181/182/2010 ZARZĄDU POWIATU W  WĄBRZEŹNIE z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

 • data wytworzenia: 15.11.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-11-15 12:21
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-11-15 12:22
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-11-15 12:35

UCHWAŁA Nr 181/183/2010 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 15  listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2011

 • data wytworzenia: 15.11.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-11-15 12:36
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-11-15 12:36
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-11-25 12:52

UCHWAŁA Nr 182/184/2010 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2010

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2010


 • data wytworzenia: 25.11.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-11-25 12:52
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-25 12:54
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-12-02 09:41

UCHWAŁA Nr 183/185/2010 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2011

 • data wytworzenia: 02.12.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-12-02 09:40
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-02 09:40
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-12-02 09:41
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-12-02 09:50

UCHWAŁA  Nr 183/186/2010 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli Zespołu Szkół we Wroniu ubiegających się o awans na  stopień nauczyciela mianowanego

 • data wytworzenia: 02.12.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-12-02 09:54
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-12-02 09:54

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.