Szybkie linki

Treść strony

 

 

Wydział Administracji Budowlanej i Architektury

tel. 56 688-24-51 w. 144 lub 115

Krzysztof Jurdziak 
– Kierownik

 

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2010-02-12 09:00
 • zmodyfikował: Krzysztof Jurdziak
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-09 11:26

Karty usług

 • autor informacji: Krzysztof Jurdziak
  data wytworzenia: 2015-03-09
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2015-03-09 12:12
 • zmodyfikował: Krzysztof Jurdziak
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-09 12:12
Druki do pobrania
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2003-07-18 11:36
 • zmodyfikował: Krzysztof Jurdziak
  ostatnia modyfikacja: 2006-01-30 09:01

Wydział Komunikacji
Tel. 56 688-27-30 lub 56 688-24-51 w.106 lub w.104 lub w.168
Małgorzata Górecka –
Kierownik


                   
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2010-02-12 09:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-02 12:28
PRAWO JAZDY
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2010-02-15 08:11
KARTY USŁUG
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2011-02-22 11:54
POJAZD
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2010-02-15 08:13
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2011-02-22 11:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-22 12:11

DOKUMENTY REJESTRACYJNE, KONTROLNE, LEGALIZACYJNE

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2010-02-15 08:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-15 08:36
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2011-02-22 12:12
Druki do pobrania
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2011-03-03 13:28
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2010-02-12 09:07

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tel. 56 688-24-51 w. 163

Karol Eichberger – Kierownik
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2010-02-12 09:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-02 12:29
KARTY USŁUG

- Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych
- Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących  
  własnością gminy
- Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów
- Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
- Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
- Wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji
- Udzielenie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie wydobywania złóż kopalin pospolitych
- Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
- Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
- Przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
- Rejestracja zwierząt należących do gatunków chronionych
- Przyjmowanie zgłoszeń wydobywania piasków i żwirów dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej
- Wydawanie decyzji dotyczącej zmiany lasu na użytek rolny
- Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
- Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów

 

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2012-07-02 15:11
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-15 11:27
KARTY USŁUG
 • opublikował: Mirosław Okrasa
 • opublikował: Mirosław Okrasa
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2011-02-24 11:17
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2010-02-12 09:08

Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii

Tel. 56 688-24-51 w. 157 lub 118

Tomasz Ścigniejew - Kierownik
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2010-02-12 09:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-02 12:30

WNIOSKI DO POBRANIA

W związku z wejściem życie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty w załączeniu wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.

 • autor informacji: Tomasz Ścigniejew - Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii
  data wytworzenia: 2014-07-15
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2014-07-15 09:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-15 09:37

Wniosek o wydanie: wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

 • autor informacji: Tomasz Ścigniejew - Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii
  data wytworzenia: 2014-07-15
 • opublikował: Administrator Systemu
 • autor informacji: Tomasz Ścigniejew - Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii
  data wytworzenia: 2014-08-08
 • opublikował: Administrator Systemu
 • autor informacji: Tomasz Ścigniejew - Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii
  data wytworzenia: 2014-08-08
 • opublikował: Administrator Systemu
 • autor informacji: Tomasz Ścigniejew - Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii
  data wytworzenia: 2014-08-08
 • opublikował: Administrator Systemu
 • autor informacji: Tomasz Ścigniejew - Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii
  data wytworzenia: 2014-08-08
 • opublikował: Administrator Systemu
 • autor informacji: Tomasz Ścigniejew - Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii
  data wytworzenia: 2014-08-08
 • opublikował: Administrator Systemu
 • autor informacji: Tomasz Ścigniejew - Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii
  data wytworzenia: 2014-08-08
 • opublikował: Administrator Systemu
 • autor informacji: Tomasz Ścigniejew - Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii
  data wytworzenia: 2014-08-08
 • opublikował: Administrator Systemu
 • autor informacji: Tomasz Ścigniejew - Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii
  data wytworzenia: 2014-08-08
 • opublikował: Administrator Systemu
 • autor informacji: Tomasz Ścigniejew - Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii
  data wytworzenia: 2014-08-08
 • opublikował: Administrator Systemu
 • autor informacji: Tomasz Ścigniejew - Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii
  data wytworzenia: 2014-08-08
 • opublikował: Administrator Systemu
 • autor informacji: Tomasz Ścigniejew - Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii
  data wytworzenia: 2014-07-15
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2014-07-15 09:37
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2010-02-12 09:08

 

Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Tel. 56 688-24-51 w. 138

Violetta Frączek - Kierownik

 

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2010-02-12 09:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-25 08:29
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2011-02-16 15:01
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2010-02-12 09:09

 

Wydział Organizacyjny
Kierownik: mgr inż. Józef Krawczyk - Sekretarz Powiatu

 

Obsługa rady powiatu i zarządu:
Tel.: 56 688-24-51 w.165, pokój 125 I piętro

Sprawy obronne:
Tel.: 56 688-24-51 w. 108, pokój 28 parter

Radca prawny:
Tel.: 56 688-24-51 w. 160, pokój 117 I piętro

Sprawy organizacyjne, obywatelskie, kadrowe:

Tel.: 56 688-27-45; pokój 130 I piętro

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2010-03-02 12:10
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-02 12:30
Karty usług
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2011-02-15 10:45
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2010-03-04 09:53
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 
Izabela Jędrzejczyk
Tel. 56 688-24-50 w. 134 pokój nr 115 I piętro
Godziny urzędowania :
poniedziałek: od 16.00 do 19.00
wtorek: od 17.00 do 19.00
środa : od 16.00 do 19.00
czwartek: od 16.00 do 18.00
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2010-03-04 09:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-17 07:46
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2010-03-04 09:54
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2010-03-04 09:59

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.