Szybkie linki

Treść strony

25. 28/03/2012 - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011

Uchwałą Nr 5/2012 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012 r. pozytywnie zostało zaopiniowane sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2011.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2012-04-04 13:59
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2012-04-04 14:00
24. 15/03/2012 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Uchwałą nr 56/78/2012 z dnia 15 marca 2012 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie przyjął sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2011 r., sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie, informację o stanie miania Powiatu Wąbrzeskiego oraz informację o udzielonych w roku 2011 ulgach.    

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2012-03-15 15:24
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2012-03-15 15:25
23. 30/12/2011 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr 46/65/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dokonał zmian w budżecie powiatu na rok 2011. W wyniku wprowadzonych zmian planowana wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2012-01-05 11:05
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2012-01-05 11:05
22. 29/12/2011 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr 45/64/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dokonał zmian w budżecie powiatu na rok 2011. W wyniku wprowadzonych zmian planowana wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2012-01-04 08:20
 • zmodyfikował: Krzysztof Goleń
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-05 11:05
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2012-01-04 08:20
21. 29/12/2011 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą Nr XIII/75/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie dokonała zmian w budżecie powiatu na rok 2011. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 31 827 718 zł (zwiększenie o 136 707 zł), plan wydatków zaś na kwotę 32 440 268 zł (zmniejszenie o 191 409 zł). W wyniku wprowadzonych zmian wysokość planowanego niedoboru budżetowego uległa zmniejszeniu do kwoty 612 550 zł tj. o 328 116 zł.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2012-01-04 08:09
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2012-01-04 08:10
20. 15/12/2011 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr 47/60/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dokonał zmian w budżecie powiatu na rok 2011. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 31 691 011 zł (zwiększenie o 127 058 zł), plan wydatków zaś na kwotę 32 631 677 zł (zwiększenie o 127 058 zł). W wyniku wprowadzonych zmian planowana wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-12-15 13:29
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-12-15 13:30
19. 08/12/2011 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr 42/57/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dokonał zmian w budżecie powiatu na rok 2011. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 31 563 953 zł (zwiększenie o 38 414 zł), plan wydatków zaś na kwotę 32 504 619 zł (zwiększenie o 13 079zł). W wyniku wprowadzonych zmian wysokość planowanego niedoboru budżetowego uległa zmniejszeniu do kwoty 940 666 zł tj. o 25 335 zł.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-12-08 12:06
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-12-08 12:06
18. 29/11/2011 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr XII/71/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie dokonała zmian w budżecie powiatu na rok 2011. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę  31 525 539 zł (zwiększenie o 106 285 zł), plan wydatków zaś na kwotę 32 491 540 zł (zwiększenie o 106 285 zł). W wyniku wprowadzonych zmian planowana wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-12-08 11:50
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-12-08 11:51
17. 24/11/2011 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr 40/54/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dokonał zmian w budżecie powiatu na rok 2011. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 31 419 254 zł (zwiększenie o 8 075 zł), plan wydatków zaś na kwotę 32 385 255 zł (zwiększenie o 8 075 zł). W wyniku wprowadzonych zmian planowana wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-11-25 11:11
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-11-25 11:11
16. 10/11/2011 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr 38/49/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dokonał zmian w budżecie powiatu na rok 2011. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 31 411 179 zł (zwiększenie o 46 832 zł), plan wydatków zaś na kwotę 32 377 180 zł (zwiększenie o 46 832 zł). W wyniku wprowadzonych zmian planowana wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-11-14 15:17
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-11-14 15:17
15. 27/10/2011 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr XI/66/2011 z dnia 27 października 2011 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie dokonała zmian w budżecie powiatu na rok 2011. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę  31 364 347 zł (zwiększenie o 469 976 zł), plan wydatków zaś na kwotę 32 330 348 zł (zwiększenie o 469 976 zł). W wyniku wprowadzonych zmian planowana wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-10-28 10:05
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-10-28 10:05
14. 29/09/2011 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr 32/45/2011 z dnia 29 września 2011 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dokonał zmian w budżecie powiatu na rok 2011. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę  30 894 371 zł (zmniejszenie o 319 000 zł), plan wydatków zaś na kwotę 31 860 372 zł (zmniejszenie o 319 000 zł). W wyniku wprowadzonych zmian planowana wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-09-29 13:33
 • zmodyfikował: Krzysztof Goleń
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-30 11:34
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-09-29 13:34
13. 16/09/2011 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr IX/56/2011 z dnia 16 września 2011 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie dokonała zmian w budżecie powiatu na rok 2011. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 31 213 371 zł (zwiększenie o 620 916 zł), plan wydatków zaś na kwotę 32 179 372 zł (zwiększenie o 620 916 zł). W wyniku wprowadzonych zmian planowana wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-09-19 12:44
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-09-19 12:45
12. 05/09/2011 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwałą nr 30/2011 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 września 2011 r. pozytywnie została zaopiniowana informacja Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za I półrocze 2011 roku.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-09-13 14:28
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-09-13 14:29
11. 25/08/2011 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr 28/39/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dokonał zmian w budżecie powiatu na rok 2011. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 30 592 455 zł (zwiększenie o 95 276 zł), plan wydatków zaś na kwotę 31 558 456 zł (zwiększenie o 95 276 zł). W wyniku wprowadzonych zmian planowana wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-08-29 10:56
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-08-29 10:57
10. 25/08/2011 - informacja z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za I półrocze 2011 r.

Uchwałą nr 28/37/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie przyjął informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2011 r. oraz informację z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze 2011 r.    

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-08-29 10:50
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-08-29 10:51
09. 21/07/2011 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr 25/32/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dokonał zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2011. W wyniku wprowadzonych zmian planowana wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-07-21 12:50
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-07-21 12:51
08. 30/06/2011 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr VIII/52/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie dokonała zmian w budżecie powiatu na rok 2011. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 30 497 179 zł (zwiększenie o 6 600 zł), plan wydatków zaś na kwotę 31 463 180 zł (zwiększenie o 6 600 zł). W wyniku wprowadzonych zmian planowana wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-07-01 11:28
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-07-01 11:29
07. 26/05/2011 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr VII/41/2011 z dnia 26 maja 2011 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie dokonała zmian w budżecie powiatu na rok 2011. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 30 490 579 zł (zwiększenie o 201 199 zł), plan wydatków zaś na kwotę 31 456 580 zł (zwiększenie o 201 199 zł). W wyniku wprowadzonych zmian planowana wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-05-27 12:29
 • zmodyfikował: Krzysztof Goleń
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-01 11:29
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-05-27 12:30
06. 27/04/2011 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr VI/36/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie dokonała zmian w budżecie powiatu na rok 2011. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 30 289 380 zł (zwiększenie o 14 000 zł), plan wydatków zaś na kwotę 31 255 381 zł (zwiększenie o 514 000 zł). W wyniku wprowadzonych zmian wysokość niedoboru budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 966 001 zł tj. o 500 000 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego niedoboru będzie kredyt bankowy.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-04-27 13:37
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-04-27 13:38
05. 31/03/2011 Zmiana uchwały budżetowej

Uchwałą nr V/34/2011 z dnia 31 marca 2011 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie dokonała zmian w budżecie powiatu na rok 2011. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów został ustalony na kwotę 30 275 380 zł (zwiększenie o 282 493 zł), plan wydatków zaś na kwotę 30 741 381 zł (zwiększenie o 554 215 zł). W wyniku wprowadzonych zmian wysokość niedoboru budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty 466 001 zł tj. o 271 722 zł.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-03-31 15:47
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-03-31 15:48
04. 10/03/2011 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy nr 32/2011

Uchwała Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10.03.2011 r. nr 32/2010 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Wąbrzeskiego na 2011 rok.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-03-17 15:50
 • zmodyfikował: Krzysztof Goleń
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-17 15:59
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-03-17 15:51
03. 10/02/2011 - Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2011

Uchwałą nr IV/24/2011 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 10 lutego 2011  r. przyjęła budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2011.
Planowane dochody: 29 992 887 zł
Planowane wydatki: 30 187 166 zł
Przewidywany niedobór budżetowy: 194 279 zł.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-02-11 13:42
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2011-02-11 13:43
02. 13/12/2010 Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie budżetu na rok 2011 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

Uchwały Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13.12.2010 nr 40/2010 w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2011 rok Powiatu w Wąbrzeźnie oraz nr 32/2010 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu w Wąbrzeźnie.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2010-12-21 10:43
 • zmodyfikował: Krzysztof Goleń
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-24 08:07
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2010-12-21 10:44
01. 15/11/2010 - projekt uchwały budżetowej na rok 2011

Uchwałą nr 181/181/2010 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 listopada 2010 r. przyjął projekt budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2011.
Planowane dochody: 29 897 478 zł
Planowane wydatki: 30 091 757 zł
Przewidywany niedobór budżetowy: 194 279 zł.

drukujdrukuj

 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2010-11-15 11:35
 • opublikował: Krzysztof Goleń
  data publikacji: 2010-11-15 11:36

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.