Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3787
ostatnia aktualizacja tej strony:
2003.11.04 15:41
ostatnia aktualizacja w BIP:
2015.12.31 14:52

Treść strony

1. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB I RZECZY

2. Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji

3. Podstawa prawna:
- art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 poz. 1371 z późniejszymi zmianami)

4. Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wydanie zaświadczenia
2) Załączniki:
a) odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,
b) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
c) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
d) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki:
- posiadają uprawnienia określone przepisami - prawo o ruchu drogowym oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców,
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji , mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska,
e) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.
f) dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia,
g) pełnomocnictwo (tylko, gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela).

5. Opłaty:
- za wniosek - 5,00 zł
- za każdy załącznik - 0,50 zł

Znaki skarbowe można nabyć w kasie Starostwa Powiatowego (pokój nr 22).

Opłata (uiszczona w kasie Starostwa lub na konto) za wydanie :
- zaświadczenia - 500 zł
- wypisu z zaświadczenia - 100 zł za każdy pojazd.

6. Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od daty wpływu dokumentów do Wydziału Komunikacji

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44
tel. 688-27-30

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Wąbrzeskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

9. Dodatkowe informacje:
Przepisy te stosuje się do przewozu na potrzeby własne pojazdami przekraczającymi dopuszczalną masę całkowitą 3,5 t.
Aby uzyskać zaświadczenie na wykonywanie niezarobkowych przewozów na potrzeby własne przedsiębiorca musi spełniać jednocześnie następujące warunki:
a) rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione przez przedsiębiorcę,
b) celem przejazdu jest przewiezienie rzeczy lub osób do przedsiębiorstwa, lub przeniesienie ich wewnątrz przedsiębiorstwa lub poza przedsiębiorstwem, na jego własne potrzeby,
c) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
d) pojazdy przewożące rzeczy lub osoby znajdują się w prawnej dyspozycji przedsiębiorcy,
e) nie jest przewozem osób w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych,
W przypadku wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego na potrzeby własne stosowny wniosek kieruje się do Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie.
Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Dotyczy to w szczególności zawieszania działalności na okres do 6 m-cy, utraty ważności dokumentów lub danych tam zawartych!
Zaświadczenia nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią.

Nie stosuje się wymogu uzyskania zaświadczenia do przewozu drogowego na potrzeby własne w zakresie działalności wytwórczej dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, w ramach powszechnych usług pocztowych.


 • autor informacji: MW
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-06 17:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-04 15:41
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-06 17:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-04 15:41

Opis strony

Redaguje: Mirosława Więckowska
Wydział Komunikacji
87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
tel. 056 688-27-30

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.