Szybkie linki

Treść strony

Uchwała Nr 91/131/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2012

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu na rok 2012

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2013-01-03 12:38

Uchwała Nr 88/130/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2013

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2013-01-03 12:47
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2013-01-03 12:47

Uchwała Nr 88/129/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2012

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu na rok 2012 

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2013-01-03 12:32

Uchwała Nr 87/128/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2013

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-12-07 12:43
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-12-07 12:43

Uchwała Nr 84/127/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2012

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu na rok 2012

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-11-21 11:18

Uchwała Nr 84/126/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2013 rok

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu na rok 2013

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-11-21 11:15
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-21 11:17

Uchwała Nr 84/125/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2013-2032

Plik do pobrania w linku Wieloletnia Porgonozy Finansowa na lata 2013-2032

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-11-21 11:13

Uchwała Nr 83/124/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2013-2020 z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-11-12 10:12
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-14 12:17
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-11-12 10:12

Uchwała Nr 83/123/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2012

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu na rok 2012 

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-11-12 10:08
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-12 10:10

Uchwała Nr 83/122/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-11-12 10:06
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-12 10:11
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-11-12 10:06

Uchwała Nr 83/121/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonych w Książkach oznaczonych geodezyjnie jak działki Nr 68/3 i 1037/24

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-11-12 10:02
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-11-12 10:02

Uchwała Nr 80/120/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2012

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu na rok 2012

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-10-26 10:21

Uchwała Nr 80/119/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 11 października 2012 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowaniu nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-10-26 10:19
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-10-26 10:19

Uchwała Nr 80/118/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 11 października 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-10-26 10:14
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-10-26 10:14

Uchwała Nr 80/117/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-10-26 10:00
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-10-26 10:00

Uchwała Nr 79/116/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-09-28 12:14
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-09-28 12:14

Uchwała Nr 79/115/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2012

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu na rok 2012

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-09-28 12:12
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2012-09-20 13:47

Uchwała Nr 78/114/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszybezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

 • autor informacji: Anna Ojdowska
  data wytworzenia: 20.09.2012
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2012-09-20 13:56
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2012-09-20 13:56
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2012-09-20 13:46

Uchwała Nr 78/113/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu

 • autor informacji: Anna Ojdowska
  data wytworzenia: 20.09.2012
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2012-09-20 13:49
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2012-09-20 13:49
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2012-09-20 13:46

Uchwała Nr 77/112/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 12 września 2012 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr 47/66/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-09-12 13:39
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-03 14:15
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-09-12 13:39

Uchwała Nr 74/111/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2012

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu na rok 2012

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-08-24 08:33

Uchwała Nr 74/110/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w internatach szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-08-24 08:20
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-08-24 08:20

Uchwała Nr 74/109/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz Powiatu Wąbrzeskiego

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-08-24 08:18
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-24 08:18
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-08-24 08:18

Uchwała Nr 73/108/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół we Wroniu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-08-13 12:22
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-08-13 12:22

Uchwała Nr 73/107/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół we Wroniu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-08-13 12:20
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-08-13 12:20

Uchwała Nr 73/106/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-08-13 12:18
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-08-13 12:18

Uchwała Nr 73/105/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-08-13 12:17
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-08-13 12:17

Uchwała Nr 73/104/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół we Wroniu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-08-13 12:16
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-08-13 12:16

Uchwała Nr 73/103/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół we Wroniu

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-08-13 08:52
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-08-13 12:14

Uchwała Nr 73/102/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Wroniu

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-08-13 08:51
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-08-13 12:12

Uchwała Nr 73/101/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-08-13 08:49
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-13 08:50
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-08-13 12:10

Uchwała Nr 73/100/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2012 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu na rok 2012

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-08-13 08:36
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-13 08:41

Uchwała Nr 73/99/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Plik do pobrania w linku Wieloletnia Prognoza Finansowa Lata 2012-2032

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-08-13 08:33
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-13 08:41

Uchwała Nr 72/98/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-07-27 11:46
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-07-27 11:46

Uchwała Nr 72/97/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2012

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu na rok 2012 

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-07-27 11:49
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-27 11:52

Uchwała Nr 71/96/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-07-12 14:22
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-07-12 14:22

Uchwała Nr 71/95/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Wroniu i wyznaczenia jej przewodniczącego

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-07-12 14:19
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-07-12 14:19

Uchwała Nr 70/94/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2012

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu na rok 2012

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-06-28 10:49
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-28 10:51

Uchwała Nr 69/93/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-06-21 09:46
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-06-21 09:46

Uchwała Nr 69/92/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-06-21 09:49
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-06-21 09:49

Uchwała Nr 69/91/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Wroniu

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-06-21 09:44
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-06-21 09:44

Uchwała Nr 69/90/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-06-21 09:42
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-06-21 09:42

Uchwała Nr 67/89/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-06-14 12:53
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-06-14 12:53

Uchwała Nr 67/88/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-06-14 12:51
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-06-14 12:51

Uchwała Nr 67/87/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie imiennego wyznaczenia reprezentantów Powiatu Wąbrzeskiego do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-06-14 12:42
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-06-14 12:43

Uchwała Nr 66/86/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 06 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomosci położonej w obrębie Dębowa Łąka, gmina Dębowa Łąka oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 235/4

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-06-08 12:06
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-06-08 12:06

Uchwała Nr 65/85/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-05-24 14:45
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-05-24 14:45

Uchwała Nr 65/84/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia na rok 2012/2013 arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-05-24 14:40
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-05-24 14:40

Uchwała Nr 62/83/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-05-11 10:26
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-05-11 10:26

Uchwała Nr 59/82/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 05 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-04-06 10:37
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-06 10:38
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-04-12 11:14

Uchwała Nr 58/81/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia założeń do opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski na rok szkolny 2012/2013

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-03-29 13:35
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-03-29 13:36

Uchwała Nr 58/80/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2012

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu na rok 2012

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-03-29 13:32
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-30 08:34

Uchwała Nr 58/79/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze śrdoków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-03-29 13:28
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-03-29 13:28

Uchwała Nr 56/78/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2011.

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu rok 2011

 • data wytworzenia: 15.03.2012
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2012-03-15 14:49
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-16 12:13

Uchwała Nr 54/77/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia na 2012 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane

 • data wytworzenia: 24.02.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-02-24 08:38
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-02-24 08:38

Uchwała Nr 54/76/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek - Nasz Mały Świat

 • data wytworzenia: 24.02.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-02-24 08:34
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-02-24 08:34

Uchwała Nr 54/75/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2012

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu rok 2012

 • data wytworzenia: 24.02.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-02-24 08:47

Uchwała Nr 53/74/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2012

 • data wytworzenia: 16.02.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-02-16 11:53
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-02-16 11:53

Uchwała nr 51/73/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek - Nasz Mały Świat

 • data wytworzenia: 02.02.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-02-02 13:19
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-02-02 13:20

Uchwała nr 51/72/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu

 • data wytworzenia: 02.02.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-02-02 13:18
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-02-02 13:18

Uchwała nr 51/71/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych

 • data wytworzenia: 02.02.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-02-02 13:16
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-02-02 13:16

Uchwała Nr 50/70/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2012

 • data wytworzenia: 02.02.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-02-02 13:14
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-02-02 13:14

Uchwała Nr 50/69/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

 • data wytworzenia: 02.02.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-02-02 13:12
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-02-02 13:12

Uchwała Nr 49/68/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2012

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu rok 2012

 • data wytworzenia: 24.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-24 09:41
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-24 09:41

Uchwała Nr 48/67/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne

 • data wytworzenia: 12.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-12 15:00
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-12 15:00

Uchwała Nr 47/66/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 05 stycznia 2012 r. w  sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu

 • data wytworzenia: 10.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-10 14:33
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-10 14:33

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.