Szybkie linki

Treść strony

Uchwała Nr 4/2/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie użyczenia Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wąbrzeźnie pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-26 13:17
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-26 13:17

Uchwała nr 5/3/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski.

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-26 13:23
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-26 13:23

Uchwała Nr 7/4/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu.

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-26 13:25
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-26 13:25

Uchwała Nr 9/5/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-26 13:29
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-26 13:30

Uchwała Nr 9/6/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego mienia powiatu

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-26 13:34
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-26 13:34

Uchwała nr 11/7/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za 2002 r.

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2002

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:54

Uchwała Nr 11/8/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Gminy Książki na obszarze powiatu wąbrzeskiego

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-26 13:37
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-26 13:38

Uchwała Nr 11/9/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Gminy Dębowa Łąka na obszarze powiatu wąbrzeskiego

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-26 13:40
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-26 13:47

Uchwała Nr 11/10/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Gminy Płużnica na obszarze powiatu wąbrzeskiego.

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 12:59
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 12:59

Uchwała Nr 11/11/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Gminy Wąbrzeźno na obszarze powiatu wąbrzeskiego

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:57
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:58

Uchwała nr 14/12/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 13:43
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 13:44

Uchwała nr 14/13/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia ulgi w płatności wierzytelności

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 13:46
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 13:46

Uchwała nr 15/14/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2003

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 13:48
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 13:48

Uchwała nr 15/15/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie użyczenia na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 13:52
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 13:53

Uchwała nr 15/16/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 13:55
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 13:55

Uchwała nr 17/17/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu wąbrzeskiego na rok 2003

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 13:57
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 13:57

Uchwała nr 17/18/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie darowizny pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 13:59
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 13:59

Uchwała nr 18/19/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:02
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:02

Uchwała nr 23/20/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:04
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:04

Uchwała nr 24/21/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2003

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2003

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:50

Uchwała nr 25/22/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:06
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:06

Uchwała nr 25/23/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół we Wroniu

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:08
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:08

Uchwała nr 27/24/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia  sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za I półrocze 2003 r.

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2003

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:49

Uchwała nr 27/25/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:10
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:10

Uchwała nr 27/26/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 sierpnia 2003 r. zmieniająca uchwałę nr 17/17/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 maja 2003r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na 2003 rok

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2003

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:46

Uchwała nr 29/27/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie Regulaminu Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:15
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:15

Uchwała nr 29/28/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:17
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:17

Uchwała Nr 30/29/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Gminy Dębowa Łąka na obszarze powiatu wąbrzeskiego

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:19
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:19

Uchwała Nr 31/30/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami województwa kujawsko - pomorskiego

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:21
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:21

Uchwała nr 33/31/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2003

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2003

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:44

Uchwała nr 36/32/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2003

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2003

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:42

Uchwała nr 39/33/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2003

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2003

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:41
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-27 14:41

Uchwała nr 41/34/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2003

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2003

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:39

Uchwała nr 41/35/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2004

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2004

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:36

Uchwała Nr 42/36/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie nabywania nieruchomości gruntowych niezbędnych pod budowę obwodnicy miasta Wąbrzeźno

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:23
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:23

Uchwała Nr 43/37/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i wyznaczenia jej przewodniczącego

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:25
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-06-27 14:25

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.