Szybkie linki

Treść strony

Uchwała Nr 102/65/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie powołania dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:25
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:25

Uchwała Nr 114/66/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 04 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie z Działem w Książkach.

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:27
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:27

Uchwała Nr 115/67/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:28
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:28

Uchwała Nr 117/68/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu wąbrzeskiego na rok 2001

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:30
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:30

Uchwała Nr 119/69/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:32
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:32

Uchwała Nr 119/70/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na własność Powiatu Wąbrzeskiego

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:34
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:34

Uchwała Nr 122/71/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 07 czerwca 2001 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:37
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:38

Uchwała Nr 126/72/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:40
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:40

Uchwała Nr 126/73/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Rolniczych we Wroniu

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:43
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:43

Uchwała Nr 126/74/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dębowej Łące

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:45
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:45

Uchwała Nr 126/75/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie powołania komisji d/s przeprowadzania postępowania przetargowego

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:47
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:47

Uchwała Nr 129/76/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 26 lipca 2001 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2001

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:53
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:53

Uchwała Nr 131/77/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 16 sierpnia 2001 roku zmieniająca uchwałę nr 117/68/2001 z dnia 26 kwietnia 200lr. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu wąbrzeskiego na 2001 rok

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:56
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:55

Uchwała Nr 133/78/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:58
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 11:58

Uchwała Nr 134/79/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 06 września 2001 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 12:01
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 12:02

Uchwała Nr 135/80/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 13 września 2001r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 12:06
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 12:06

Uchwała Nr 138/81/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 27 września 2001 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 12:25
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 12:25

Uchwała Nr 140/82/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 138/81/2001 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 12:41
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 12:42

Uchwała Nr 141/83/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 25 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 12:43
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 12:44

Uchwała Nr 143/84/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2002

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 12:45
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 12:46

Uchwała Nr 145/85/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 30 listopada 2001 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2001

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 12:51
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 12:51

Uchwała Nr 147/86/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 12:55
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 12:55

Uchwała Nr 147/87/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 12:58
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 12:58

Uchwała Nr 147/88/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 13:00
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 13:00

Uchwała Nr 147/89/2001 Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 13:03
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-20 13:03
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-04-20 13:03

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.