Szybkie linki

Treść strony

Uchwała nr XXIX/151/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2002 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wąbrzeskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 10:28
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-17 08:59
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 10:28

Uchwała nr XXIX/152/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2002 roku w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej we Wroniu

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 10:30
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-17 08:59
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 10:30

Uchwała nr XXIX/153/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2002 roku w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące

 • data wytworzenia: 20.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 10:31
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 10:31

Uchwała nr XXIX/154/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2002 roku w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 35

 • data wytworzenia: 20.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 10:33
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 10:34

Uchwała nr XXIX/155/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2002 roku w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych we Wroniu

 • data wytworzenia: 20.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 10:35
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 10:35

Uchwała nr XXIX/156/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2002 roku w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przy ul. Królowej Jadwigi 6

 • data wytworzenia: 20.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 10:37
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 10:37

Uchwała nr XXX/157/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Rolniczych we Wroniu

 • data wytworzenia: 20.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 10:55
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 10:56

Uchwała nr XXX/158/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie

 • data wytworzenia: 20.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 11:23
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 11:23

Uchwała nr XXX/159/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

 • data wytworzenia: 20.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 11:24
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 11:25

Uchwała nr XXXI/160/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie

 • data wytworzenia: 20.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 11:26
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 11:26

Uchwała nr XXXI/161/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2002

 • data wytworzenia: 20.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 11:28
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 11:28

Uchwała Nr XXXI/162/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania na bankową obsługę budżetu powiatu

 • data wytworzenia: 20.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 11:31
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 11:31

Uchwała nr XXXI/163/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 • data wytworzenia: 20.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 12:06
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 12:06

Uchwała nr XXXII/164/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej orazwysokości tych środków

 • data wytworzenia: 20.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 12:13
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 12:14

Uchwała nr XXXII/165/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 maja 2002 roku w sprawie założenia Policealnego Studium Zawodowego dla młodzieży we Wroniu

 • data wytworzenia: 20.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 12:16
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 12:16

Uchwała nr XXXIII/166/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2002

 • data wytworzenia: 20.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 12:18
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 12:18

Uchwała nr XXXIII/167/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie przekazania Gminie Płużnica zadań z zakresu prowadzenia szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych

 • data wytworzenia: 20.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 12:20
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 12:21

Uchwała Nr XXXIII/168/2002 Rady Powjatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2002 w sprawie okręgów wyborczych

Publikacja: Dz.Urz. Nr 103 poz. 2134 z 05.09.2002r.

 • data wytworzenia: 20.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 12:22
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-14 11:58
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 12:22

Uchwała nr XXXIII/170/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/164/2002 Rady Powiatu z dnia 16 maja 2002r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości tych środków.

 • data wytworzenia: 20.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 12:25
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-20 12:26
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 12:26

Uchwała nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku w sprawie Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego

 • data wytworzenia: 20.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 12:27
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 12:27

Uchwała nr XXXIV/172/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2002

 • data wytworzenia: 20.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 12:39
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 12:39

Uchwała nr XXXIV/173/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku w sprawie utrzymania wysokości dodatku specjalnego przyznanego Staroście Wąbrzeskiemu

 • data wytworzenia: 20.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 12:42
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 12:43

Uchwała nr XXXV/174/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 października 2002 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • data wytworzenia: 20.01.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 12:44
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-01-20 12:44

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.