Szybkie linki

Treść strony

Uchwała Nr XXXIV/188/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2014

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2014

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. poz. 54 z dnia 07.01.2014r.

 

 • autor informacji: Anna Maliszewska
  data wytworzenia: 2014-01-02
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-01-02 11:22
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-03 13:32

Uchwała Nr XXXIV/187/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2014 - 2028

Plik do pobrania w linku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2028

 • autor informacji: Anna Maliszewska
  data wytworzenia: 2014-01-02
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-01-02 11:13
 • zmodyfikował: Anna Maliszewska
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-02 11:16

Uchwała Nr XXXIV/186/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2013

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2013

 

 

 • autor informacji: Anna Maliszewska
  data wytworzenia: 2014-01-02
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-01-02 11:07

Uchwała Nr XXXIII/185/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2013

 • autor informacji: Anna Maliszewska
  data wytworzenia: 2013-12-03
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2013-12-03 10:39
 • opublikował: Anna Maliszewska
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2013-12-03 10:37

Uchwała Nr XXXIII/184/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014

 • autor informacji: Anna Maliszewska
  data wytworzenia: 2013-12-03
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2013-12-03 10:35
 • opublikował: Anna Maliszewska
 • zmodyfikował: Anna Maliszewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-03 10:29
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2013-12-03 10:25
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2013-12-03 10:29

Uchwała Nr XXXIII/183/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2013 

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2013

 • autor informacji: Anna Maliszewska
  data wytworzenia: 2013-12-03
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2013-12-03 10:23

Uchwała Nr XXXIII/182/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego 

Plik do pobrania w linku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2032

 • autor informacji: Anna Maliszewska
  data wytworzenia: 2013-12-03
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2013-12-03 10:15

Uchwała Nr XXXIII/181/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2014 r.

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. poz. 3970 z dnia 05.12.2013r.

 • autor informacji: Anna Maliszewska
  data wytworzenia: 2013-12-03
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2013-12-03 09:08
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-06 11:50
 • opublikował: Anna Maliszewska
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2013-12-03 09:04

Uchwała Nr XXXIII/180/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2014 r.

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. poz. 3969 z dnia 05.12.2013r.

 
 •  

 

 • autor informacji: Anna Maliszewska
  data wytworzenia: 2013-12-03
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2013-12-03 08:59
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-06 11:48
 • opublikował: Anna Maliszewska
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2013-12-03 08:50

Uchwała Nr XXXII/179/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2013

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2013

 • autor informacji: Anna Maliszewska
  data wytworzenia: 2013-11-05
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2013-11-05 14:14
 • zmodyfikował: Anna Maliszewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-05 14:31

Uchwała Nr XXXII/178/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego

Plik do pobrania w linku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2032

 • autor informacji: Anna Maliszewska
  data wytworzenia: 2013-11-05
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2013-11-05 14:05
 • zmodyfikował: Anna Maliszewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-05 14:21

Uchwała Nr XXXII/177/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wąbrzeski projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • autor informacji: Anna Maliszewska
  data wytworzenia: 2013-11-05
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2013-11-05 13:53
 • zmodyfikował: Anna Maliszewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-05 13:55
 • opublikował: Anna Maliszewska
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2013-11-05 13:41

Uchwała Nr XXXII/176/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na uchwałę nr XXVIII/161/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 tysięcy złotych

 • autor informacji: Anna Maliszewska
  data wytworzenia: 2013-11-05
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2013-11-05 13:33
 • zmodyfikował: Anna Maliszewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-05 13:57
 • opublikował: Anna Maliszewska
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2013-11-05 13:28
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2013-11-05 13:44

Uchwała Nr XXXI/175/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie udzielenia Gminie Książki pomocy finansowej na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Książki - Osieczek - Dębowa Łąka"

 • autor informacji: Anna Maliszewska
  data wytworzenia: 2013-09-30
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2013-09-30 13:48
 • opublikował: Anna Maliszewska
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2013-09-30 13:31

Uchwała Nr XXXI/174/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości położonej w Dębowej Łące

 • autor informacji: Anna Maliszewska
  data wytworzenia: 2013-09-30
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2013-09-30 13:02
 • zmodyfikował: Anna Maliszewska
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-30 14:00
 • opublikował: Anna Maliszewska
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2013-09-30 13:08

Uchwała nr XXX/173/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno

 • autor informacji: Paweł Sarnecki
  data wytworzenia: 2013-09-03
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-09-03 09:41
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-09-03 09:41

Uchwała nr XXX/172/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej

 • autor informacji: Paweł Sarnecki
  data wytworzenia: 2013-09-03
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-09-03 09:37
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-03 09:38
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-09-03 09:38

Uchwała nr XXX/171/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia Gminie Wąbrzeźno pomocy finansowej na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 70303C Orzechowo - Orzechówko".

 • autor informacji: Paweł Sarnecki
  data wytworzenia: 2013-09-03
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-09-03 09:35
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-09-03 09:36

Uchwała nr XXX/170/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2013

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2013

 

 • autor informacji: Paweł Sarnecki
  data wytworzenia: 2013-09-03
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-09-03 09:32

Uchwała nr XXX/169/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie nadania statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ul. Żeromskiego 6

 • autor informacji: Paweł Sarnecki
  data wytworzenia: 2013-09-03
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-09-03 09:23
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-09-03 09:25

Uchwała nr XXX/168/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2013

 • autor informacji: Paweł Sarnecki
  data wytworzenia: 2013-09-03
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-09-03 09:18
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-03 09:18
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-09-03 09:18

Uchwała Nr XXIX/167/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania

 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-08-09 14:13
 • opublikował: Anna Ojdowska
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-08-09 14:14

Uchwała Nr XXVIII/166/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2013

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-06-11 14:14

Uchwała Nr XXVIII/165/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Plik do pobrania w linku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2032

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-06-11 14:11
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-11 14:12

Uchwała Nr XXVIII/164/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Wąbrzeźnie przy ul. Żeromskiego 6 hipoteką zwykłą

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-06-11 14:06
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-11 14:06
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-06-11 14:06

Uchwała Nr XXVIII/163/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2012

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-06-11 14:03
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-06-11 14:04

Uchwała Nr XXVIII/162/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2012

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-06-11 14:01
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-11 14:07
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-06-11 14:01

Uchwała Nr XXVIII/161/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 tysięcy złotych

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-06-11 13:47
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-05 09:09
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-06-11 13:47

Uchwała Nr XXVIII/160/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu wąbrzeskiego, w których realizuje się obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. poz. 2146 z dnia 07.06.2013r.

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-06-11 13:42
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-11 13:52
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-06-11 13:44

Uchwała Nr XXVIII/159/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej dla Młodzieży, wchodzących w skład Zespołu Szkół we Wroniu oraz w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodzie fryzjer do innej szkoły

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-06-11 13:40
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-06-11 13:40

Uchwała Nr XXVIII/158/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie, ul. Staszica 2

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-06-11 13:35
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-06-11 13:35

Uchwała Nr XXVIII/157/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych oraz przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ul. Żeromskiego 6

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-06-11 13:27
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-06-11 13:28

Uchwała Nr XXVIII/156/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2012

 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-06-11 12:53
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-11 12:58
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-11 12:56
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2013-06-11 12:54

Uchwała Nr XXVII/155/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli szkół i placówek i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. poz. 1940 z dnia 14.05.2013r. 

 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-05-02 13:44
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-15 09:14
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-05-02 13:44

Uchwała Nr XXVII/154/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Wąbrzeski jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w zakresie użyteczności publicznej

 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-05-02 13:41
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-05-02 13:41

Uchwała Nr XXVII/153/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/115/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wąbrzeski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 Publikacja: Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. poz. 1909 z dnia 10.05.2013r. 

 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-05-02 13:35
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-15 09:16
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-05-02 13:35
 • zmodyfikował: Anna Ojdowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-02 13:39

Uchwała Nr XXVII/152/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-05-02 12:56
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-05-02 13:32

Uchwała Nr XXVII/151/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przedstawienia Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Powiatu Wąbrzeskiego wraz z rekomendacjami

 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-05-02 12:52
 • zmodyfikował: Anna Ojdowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-02 13:35
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-05-02 12:52

Uchwała Nr XXVI/150/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-04-02 15:05
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-04-02 15:05

Uchwała Nr XXVI/149/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Wąbrzeski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w sferze użyteczności publicznej

 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-04-02 15:02
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-04-02 15:02

Uchwała Nr XXVI/148/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego

 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-04-02 14:50
 • zmodyfikował: Anna Ojdowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-02 14:51
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-04-02 14:59
 • zmodyfikował: Anna Ojdowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-02 15:00
Uchwała Nr XXVI/147/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-04-02 14:56
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-11 14:16

Uchwała Nr XXVI/146/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego

Plik do pobrania w linku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2032

 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-04-02 14:54
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-11 14:18

Uchwała Nr XXVI/145/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych i dokumentu prawa jazdy mieszkańców ulicy „Za obwodnicą” w Wąbrzeźnie

 

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. poz. 1453 z dnia 04.04.2013r.

 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-04-02 14:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-25 15:16
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-04-02 14:43

Uchwała Nr XXV/144/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2013 

 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-02-26 08:44
 • zmodyfikował: Anna Ojdowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-26 08:47
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-02-26 08:45

Uchwała Nr XXV/143/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/106/2005 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-02-26 08:41
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-02-26 08:41

Uchwała Nr XXV/142/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2013-2020

 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-02-26 08:33
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-02-26 08:33
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-02-26 08:34

Uchwała Nr XXV/141/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych oraz przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ul. Żeromskiego 6

 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-02-26 08:30
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-02-26 08:30

 

Uchwała Nr XXV/140/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej dla Młodzieży, wchodzących w skład Zespołu Szkół we Wroniu oraz w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodzie: fryzjer do innej szkoły

 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-02-26 08:23
 • zmodyfikował: Anna Ojdowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-26 08:25
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-02-26 08:25

 

Uchwała Nr XXV/139/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie, ul. Staszica 2

 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-02-26 08:19
 • zmodyfikował: Anna Ojdowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-26 08:25
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-02-26 08:20

 

Uchwała Nr XXV/138/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski 

 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-02-26 08:13
 • zmodyfikował: Anna Ojdowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-26 08:25
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-02-26 08:13

Uchwała Nr XXV/137/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Jestem uczniem - będę pracownikiem II" nr WND-POKL.09.02.

 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-02-26 08:08
 • zmodyfikował: Anna Ojdowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-26 08:24
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-02-26 08:09

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.