Szybkie linki

Treść strony

 

Serdecznie witam na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie

Zapraszam także na stronę internetową poradni : poradnia-wab.kei.pl

dyrektor mgr Elżbieta Chodzińska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie  sprawuje opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie powiatu wąbrzeskiego.Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych psychologów, pedagogów i logopedów, których celem jest niesienie pomocy zarówno dzieciom i młodzieży jak i ich rodzicom. Ścisła współpraca ze szkołami i przedszkolami pozwala nam na kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży w pokonywaniu napotykanych trudności zarówno szkolnych jak i rodzinnych.

Organ prowadzący:
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno

Nadzór merytoryczny: 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu, ul. Moniuszki15/21, 87-100 Toruń

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Wąbrzeźnie działa na podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z p.zm.)

Uchwała nr V/30/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2011r.

 

dane placówki:

adres: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

          w Wąbrzeźnie

          ul. Wolności 35, 87-200 Wąbrzeźno

          NIP 878-174-39-57

telefon/ fax: 56-688-21-75

adres e-mail: ppp_wab@interia.pl

godziny pracy:

Sekretariat czynny :

od poniedziałku do piątku

od godz. 7.00 do 15.30

 

Poradnia czynna w godz.

poniedziałek 7.00- 16.00

wtorek 7.00-16.00

środa 7.00- 15.00

czwartek 7.00- 17.00

piątek 7.00-16.00

Godziny Pracy Poradni w okresie urlopów świątecznych

21.12. (poniedziałek)                      8.00. - 15.00.

22.12. (wtorek)                                 8.00. - 15.00.

23.12. (środa)                                    8.00. - 13.00.

24.12. (czwartek)                             8.00 – 12.00.

25.12. (piątek)                                   WOLNE

28.12. (poniedziałek)                     8.00. - 15.00.

29.12. (wtorek)                                 8.00. - 12.00.

30.12. (środa)                                    8.00. - 14.00.

31.12. (czwartek)                             8.00. - 13.00.

 

Dyrektor Poradni przyjmuje interesnatów

w każdy wtorek w godz. 14.00-15.00 oraz w czwartek w godz. 08.00-09.00 w siedzibie placówki oraz w innych umówionych terminach uzgodnionych z zainteresowanymi.

 

ZASADY PRZYJĘCIA KLIENTÓW   DO

PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W WĄBRZEŹNIE

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczeń, bądź rodzic ma prawo w każdej chwili odmówić, zrezygnować z pomocy poradni. Poradnia zobowiązana jest akceptować decyzję klienta. Wszystkich pracowników poradni (zarówno merytorycznych, administracji i obsługi) obowiązuje tajemnica służbowa.

Poradnia wydaje opinie, orzeczenia, infromacje na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), bądź pełnoletniego ucznia. Dokumenty odbiera osobiście wnioskodawca, lub osoba pisemnie przez niego upoważniona. W uzasadnionych wypadkach, na pisemną prośbę rodzica dokument jest przesyłany wnioskodawcy drogą pocztową.

Algorytm postępowania:

1. Osobiste zgłoszenie się rodzica/ opiekuna prawnego (powinien posiadać postanowienie sądu o przyznanie opieki nad dzieckiem) lub telefoniczne ustalenie terminu wizyty w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej . Za zgodą rodzica/ prawnego opiekuna szkoła może także skontaktować się z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną  w celu ustalenia terminu wizyty.

2. Zgłoszenie się rodzica/prawnego opiekuna z dzieckiem lub pełnoletniego ucznia do sekretariatu.

3. Rodzic (prawny opiekun) badanego dziecka lub uczeń pełnoletni wypełnia formularz zgłoszeniowy  w sekretariacie, podaje nr PESEL.

4. Przekazanie karty wraz z dostarczoną dokumentacją zespołowi badającemu.

 

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

Najważniejsze numery telefonów.

       W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

          Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

źródło materiału: http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html

 

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Elżbieta Chodzińska
  data publikacji: 2015-05-20 13:13
 • zmodyfikował: Elżbieta Chodzińska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-16 13:25

Statut Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Elżbieta Chodzińska
 • opublikował: Elżbieta Chodzińska
  data publikacji: 2015-05-25 10:29

Struktura organizacyjna Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Elżbieta Chodzińska
 • opublikował: Elżbieta Chodzińska
  data publikacji: 2015-10-12 08:08
 • zmodyfikował: Elżbieta Chodzińska
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-12 08:08

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.