Szybkie linki

Treść strony

Uchwała Nr 178/239/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu na rok 2014

 • data wytworzenia: 2014-11-27
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-12-02 09:26

Uchwała Nr 177/238/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej w Wąbrzeźnie przy ulicy Generała Pruszyńskiego 14

 • data wytworzenia: 2014-11-20
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-11-20 11:38

Uchwała Nr 176/237/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Powiecie Wąbrzeskim oraz w jego jednostkach organizacyjnych

 • data wytworzenia: 2014-11-13
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-11-18 12:47

Uchwała Nr 176/236/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2015

 

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu na rok 2015

 

 • data wytworzenia: 2014-11-13
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-11-18 12:43
 • zmodyfikował: Anna Maliszewska
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-18 13:00

Uchwała Nr 176/235/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2015 - 2028

Plik do pobrania w linku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2028

 • data wytworzenia: 2014-11-13
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-11-18 12:42
 • zmodyfikował: Anna Maliszewska
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-18 13:01

Uchwała Nr 175/234/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2014

 • data wytworzenia: 2014-11-06
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-11-10 11:04

Uchwała Nr 173/233/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • opublikował: Anna Maliszewska
 • zmodyfikował: Anna Maliszewska
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-30 15:32

Uchwała Nr 172/232/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-10-21 08:38
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-10-21 08:38

Uchwała Nr 172/231/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 października 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-10-21 08:32
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-10-21 08:32

Uchwała Nr 171/230/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2014

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-10-13 08:49
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-13 08:50

Uchwała Nr 170/229/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego

 

Plik do pobrania w linku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2028

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-10-03 11:06
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-03 11:06

Uchwała Nr 170/228/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 października 2014 r.  w sprawie powołania składu komisji w otwartym konkursie ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-10-03 10:59
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-10-03 10:59

Uchwała Nr 169/227/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 września 2014 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr 141/187/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne

 

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-09-30 15:20
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-30 15:18
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-09-30 15:20

Uchwała Nr 167/226/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących w zakresie realizacji projektu „Twój nowy zawód !” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-09-30 15:12
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-09-30 15:12

Uchwała Nr 167/225/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie przyjęcia  Regulaminu uczestnictwa w Projekcie „Dziś nauka jutro praca”

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-09-30 15:09
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-09-30 15:09

Uchwała Nr 167/224/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-09-30 15:02
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-09-30 15:02

Uchwała Nr 166/223/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014

Plik do pobrania w linku Budzet powiatu na rok 2014

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-08-29 12:57
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-29 12:58

Uchwała Nr 165/222/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2014 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2014

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-08-22 13:37
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-22 13:32

Uchwała Nr 165/221/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

 

Plik do pobrania w linku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2014-2028

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-08-22 13:37
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-22 13:36

Uchwała Nr 164/220/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w przypadku ich nieobecności

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-08-18 08:01
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-08-18 08:01

Uchwała Nr 163/219/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-08-08 12:54
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-08-08 12:54

Uchwała Nr 161/217/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych przy ulicy Generała Pruszyńskiego 14 w Wąbrzeźnie przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców tych lokali

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-08-05 11:45
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-08-05 11:45

Uchwała Nr 161/216/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania umów na świadczenie usług edukacyjnych

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-07-18 11:38
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-07-18 11:38

Uchwała Nr 160/215/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2014

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-07-18 11:23
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-18 11:25

Uchwała Nr 159/214/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-07-02 09:55
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-07-02 09:55

Uchwała Nr 159/213/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych budżetu państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-07-02 09:55
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-07-02 09:55

Uchwała Nr 158/212/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-07-02 09:45
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-07-02 09:45

Uchwała Nr 158/211/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-07-02 09:56
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-07-02 09:56

Uchwała Nr 158/210/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014

 

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2014

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-07-02 08:41

Uchwała Nr 156/209/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Książkach

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-05-22 14:04
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-05-22 14:04

Uchwała Nr 154/208/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2014 r.  w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2014

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-05-06 09:52
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-06 09:54

Uchwała Nr 152/207/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat
 

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-04-18 10:00
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-04-18 10:00

Uchwała Nr 152/206/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania „projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Płużnica na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-04-18 09:58
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-04-24 14:19

Uchwała Nr 151/205/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Książkach

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-04-10 12:54
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-04-10 12:55

Uchwała Nr 151/204/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2014

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-04-10 13:02
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-11 12:04

Uchwała Nr 150/203/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych
 

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-04-10 12:46
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-04-10 12:47

Uchwała Nr 150/202/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek - Nasz Mały Świat

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-04-10 12:35
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-04-10 12:42

Uchwała Nr 149/201/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie „Przez naukę do sukcesu”

 

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-04-10 12:28
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-04-10 12:28

Uchwała Nr 148/200/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie „Przez naukę do sukcesu”

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-03-21 11:18
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-03-21 11:18

Uchwała Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2013, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie, informacji o stanie mienia Powiatu Wąbrzeskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgi w roku budżetowym w kwocie przewyższającej 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2013

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. poz. 1096 z dnia 04.04.2014r.

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-03-21 11:12
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-08 07:51

Uchwała Nr 147/198/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2014

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-03-13 12:16
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-13 12:18
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-03-13 12:16

Uchwała Nr 146/197/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ustalenia na 2014 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form ksztatcenia, na które dofinansowanie jest przyznane

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-03-12 15:02
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-12 15:04
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-03-12 15:02

Uchwała Nr 145/196/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 lutego 2014 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-03-12 14:56
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-03-12 14:56

Uchwała Nr 145/195/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2014

 

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-03-12 14:51
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-03-12 14:51

Uchwała Nr 144/194/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014

 

Plik do pobrania w linku Budzet powiatu na rok 2014

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-02-13 11:27

Uchwała Nr 143/193/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia formy przekazywania jednostkowych sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Wąbrzeskiego
 

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-01-30 13:52
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-01-30 13:52

Uchwała Nr 142/192/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2014
 

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-01-30 13:49
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-01-30 13:49

Uchwała Nr 142/191/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Książkach
 

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-01-30 13:45
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-01-30 13:46

Uchwała Nr 142/190/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości Powiatu Wąbrzeskiego

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-01-30 13:41
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-30 13:44
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-01-30 13:42

Uchwała Nr 141/189/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-01-16 09:54
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-01-16 09:55

Uchwała Nr 141/188/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego

 

Plik do pobrania w linku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2028

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-01-10 08:39
 • zmodyfikował: Marta Kopeć
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-16 09:58

Uchwała Nr 141/187/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-01-10 08:32
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-01-10 08:32

Uchwała Nr 141/186/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2014

 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-01-10 08:28
 • opublikował: Marta Kopeć
 • opublikował: Marta Kopeć
  data publikacji: 2014-01-10 08:29

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.