Szybkie linki

Treść strony

Uchwała Nr III/25/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wąbrzeskiego

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-01-05 14:41

Uchwała Nr III/24/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2015 rok

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2015

Publikacja w Dz. Urz. Woj Kuj-Pom z 2015 r., poz. 22

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-01-05 14:41
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-09 13:09

Uchwała Nr III/23/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2015–2028

Plik do pobrania w linku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2028

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-01-05 14:41

Uchwała Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2014, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2014

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-01-05 14:41

Uchwała Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014

Plik do pobrania w linku Budżet powiatu na rok 2014

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-01-05 14:40

Uchwała Nr III/20/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-01-05 14:40

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2015 r.

Publikacja w Dz. Urz. Woj Kuj-Pom z 2015 r., poz. 16

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-01-05 14:39

Uchwała Nr III/18/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-01-05 14:39

Uchwała Nr III/17/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-01-05 14:38

Uchwała Nr III/16/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-01-05 14:38

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań tajnych na III sesji V kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-01-05 14:37

Uchwała Nr II/14/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2015

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-12-16
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-12-19 10:32

Uchwała Nr II/13/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-12-16
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-12-19 10:28

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2014

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-12-16
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-12-19 10:21

Uchwała Nr II/11/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru delegata Powiatu Wąbrzeskiego do Związku Powiatów Polskich 

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-12-16
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-12-19 10:16
 • zmodyfikował: Anna Maliszewska
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-19 10:12

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie delegowania radnych Powiatu Wąbrzeskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-12-16
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-12-19 10:02

Uchwała Nr II/9/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-12-16
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-12-19 09:59

Uchwała Nr II/8/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-12-16
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-12-19 09:53

Uchwała Nr I/7/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-11-27
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-12-02 15:17

Uchwała Nr I/6/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu

Publikacja w Dz. Urz. Woj Kuj-Pom z 2014 r., poz. 3571

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-11-27
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-12-02 15:14

Uchwała Nr I/5/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-11-27
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-12-02 15:11

Uchwała Nr I/4/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-11-27
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-12-02 15:08

Uchwała Nr I/3/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Wąbrzeskiego

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-11-27
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-12-02 15:05

Uchwała Nr I/2/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-11-27
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-12-02 14:57

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań tajnych na I sesji V kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-11-27
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2014-12-02 14:48

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.