Szybkie linki

Treść strony

Uchwała nr 52/83/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2016

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-12-17
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska

Uchwała nr 52/82/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-12-17
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska

Uchwała nr 50/81/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2016

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-12-11
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska
 • zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-14 15:22

Uchwała nr 50/80/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2016

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-12-11
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska
 • zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-14 15:23

Uchwała nr 50/79/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-12-11
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska
 • zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-14 15:24

Uchwała nr 49/78/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-12-03
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska
 • zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-04 14:09

Uchwała nr 49/77/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2016

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-12-03
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska
 • zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-04 14:05

Uchwała nr 48/76/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-11-25
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska

Uchwała nr 47/75/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-11-19
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska
 • zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-20 11:31

Uchwała nr 46/74/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodłatnej pomocy prawnej

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-11-13
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska
 • zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-18 15:40

Uchwała nr 46/73/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-11-13
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska
 • zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-18 15:41

Uchwała nr 46/72/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2016

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-11-13
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska
 • zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-18 15:41

Uchwała nr 46/71/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016-2028

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-11-13
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska
 • zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-18 15:41

Uchwała nr 46/70/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-11-13
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska
 • zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-18 15:49

Uchwała nr 46/69/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-11-13
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska
 • zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-18 15:42

Uchwała nr 44/68/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2015-11-02 10:51
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-02 10:52

Uchwała nr 44/67/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska

Uchwała nr 43/66/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeźnie położonej w Książkach

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska
 • zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-22 15:41

Uchwała nr 42/65/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

 • autor informacji: Zarząd Powiatu
  data wytworzenia: 2015-10-15
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska

Uchwała nr 42/64/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-10-15
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska

Uchwała nr 41/63/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Wąbrzeźnie przy ulicy Generała Pruszyńskiego 14

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-10-08
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska

Uchwała nr 40/62/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 października 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 47/66/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-10-01
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska

Uchwała nr 40/61/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie rehabilitacji

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-10-01
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska
 • zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-02 13:46

Uchwała Nr 38/60/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-09-17
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska

Uchwała Nr 38/59/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

 

Publikacja w Dz. Urz. Woj Kuj-Pom z 2015 r., poz. 2853

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-09-17
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska

Uchwała Nr 37/58/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Książkach

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-09-10
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska

Uchwała Nr 36/57/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej w Wąbrzeźnie przy ulicy Generała Pruszyńskiego 14

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-09-04
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała Nr 35/56/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w przypadku ich nieobecności

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-08-27
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała Nr 35/55/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu za rok 2015

Publikacja w Dz. Urz. Woj Kuj-Pom z 2015 r., poz. 2623

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-08-27
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-08-20
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała Nr 34/53/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego,w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-08-20
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała Nr 33/52/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dębowej Łące, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-13 10:31

Uchwała Nr 33/51/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ubiegającego się o awans na  stopień nauczyciela mianowanego

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała Nr 33/50/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół we Wroniu, ubiegającego się o awans na  stopień nauczyciela mianowanego

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała Nr 33/49/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015

Publikacja w Dz. Urz. Woj Kuj-Pom z 2015 r., poz. 2532

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała Nr 33/48/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dębowej Łące

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała Nr 33/47/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-12 14:45

Uchwała Nr 32/46/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Książkach

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-07-30
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała Nr 32/45/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej w Wąbrzeźnie przy ulicy Generała Pruszyńskiego 14

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-07-30
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała nr 31/44/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015

Publikacja w Dz. Urz. Woj Kuj-Pom z 2015 r., poz. 2428

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-07-23
 • opublikował: Anna Maliszewska

Uchwała nr 31/43/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-07-23
 • opublikował: Anna Maliszewska

Uchwała nr 30/42/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie  z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia Południowej Obwodnicy Miasta Chełmna, stanowiącej drogę powiatową nr 1643C Brzozowo-Grubno kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Unisław na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (km 4+561,47) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1643C, do kategorii dróg powiatowych

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-07-15
 • opublikował: Anna Maliszewska
 • zmodyfikował: Anna Maliszewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-23 10:48

Uchwała nr 29/41/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące i wyznaczenia jej przewodniczącego

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-06-30
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała nr 29/40/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

Publikacja w Dz. Urz. Woj Kuj-Pom z 2015 r., poz. 2281

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-06-30
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-02 09:39

Uchwała nr 28/39/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia24czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie

 

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała nr 26/38/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Książkach

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-06-11
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała nr 26/37/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu na rok 2015

Publikacja w Dz. Urz. Woj Kuj-Pom z 2015 r., poz. 1888

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-06-11
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała nr 26/36/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-06-11
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała nr 26/35/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i wyznaczenia jej przewodniczącego

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-06-11
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała Nr 24/34/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-05-21
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała Nr 23/33/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wyboru banku do dalszej negocjacji i zawarcia umowy na bankową obsługę budżetu Powiatu Wąbrzeskiego i jego jednostek organizacyjnych oraz inspekcji i straży

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-05-14
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała Nr 23/32/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu na rok 2015

Publikacja w Dz. Urz. Woj Kuj-Pom z 2015 r., poz. 1655

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-05-14
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała Nr 22/31/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej w Wąbrzeźnie przy ulicy Generała Pruszyńskiego 14

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-05-07
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2015-05-11 20:50
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-08 08:15

Uchwała Nr 21/30/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 17/25/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-04-29 14:15

Uchwała Nr 20/29/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Wąbrzeskiego i jego jednostek organizacyjnych oraz inspekcji i straży

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-04-23
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-04-24 10:18

Uchwała Nr 19/28/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Książkach

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-04-17
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-04-20 13:57

Uchwała Nr 19/27/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu na rok 2015

Publikacja w Dz. Urz. Woj Kuj-Pom z 2015 r., poz. 1397

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-04-17
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-04-20 13:58
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-27 12:56

Uchwała Nr 17/26/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej w Wąbrzeźnie przy ulicy Generała Pruszyńskiego 14

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-03-26 15:44

Uchwała Nr 17/25/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-03-26 15:44

Uchwała Nr 17/24/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-03-26 15:44

Uchwała Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawieprzyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2014, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie, informacji o stanie mienia Powiatu Wąbrzeskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgi w roku budżetowym w kwocie przewyższającej 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis wraz z załącznikami

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu Rok 2014

Publikacja w Dz. Urz. Woj Kuj-Pom z 2015 r., poz. 1383

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-03-27 11:10
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-23 10:21

Uchwała Nr 16/22/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015 oraz prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-03-18
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-03-20 12:29

Uchwała Nr 16/21/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-03-18
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-03-20 12:21

Uchwała Nr 16/20/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w stażach zawodowych w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca”

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-03-18
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-03-24 09:21

Uchwała Nr 15/19/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-03-11
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-03-11 15:46

Uchwała Nr 15/18/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-03-11
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-03-11 15:42

Uchwała Nr 15/17/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Książkach

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-03-11
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-03-11 15:39

Uchwała Nr 15/16/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ustalenia na 2015 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane

 • data wytworzenia: 2015-03-11
 • opublikował: Anna Maliszewska
 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-03-11
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-03-11 15:20

Uchwała Nr 13/15/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania umów na realizację projektu dotyczącego kompleksowych działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-02-26
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała Nr 12/14/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej w Wąbrzeźnie przy ulicy Generała Pruszyńskiego 14

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-02-18
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-02-18 11:28

Uchwała Nr 10/13/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-01-29
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-01-29 15:10

Uchwała Nr 10/12/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Książkach

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-01-29
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-01-29 15:10

Uchwała Nr 9/11/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-01-22
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-01-23 10:22

Uchwała Nr 9/10/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

 

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu na rok 2015

 

Publikacja w Dz. Urz. Woj Kuj-Pom z 2015 r., poz. 238

 

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-01-22
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-01-23 10:08
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-28 11:46

Uchwała Nr 8/9/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015 

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-01-14
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-01-14 17:40

Uchwała Nr 8/8/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-01-14
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-01-14 17:40

Uchwała Nr 8/7/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-01-14
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-01-14 17:40

Uchwała Nr 8/6/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

 

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu na rok 2015

Publikacja w Dz. Urz. Woj Kuj-Pom z 2015 r., poz. 215

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-01-14
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-01-14 17:40
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-20 15:24

Uchwała Nr 7/5/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej w Wąbrzeźnie przy ulicy Generała Pruszyńskiego 14

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-01-08
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-01-08 14:39

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.