Szybkie linki

Treść strony

Uchwała nr XII/62/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2015

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska

Uchwała nr XII/61/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2016 r.

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska

Uchwała nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2016

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska

Uchwała nr XII/59/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016-2028

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska

Uchwała nr XII/58/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska

Uchwała nr XI/57/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska
 • zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-01 15:43

Uchwała nr XI/56/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2015-2028

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska
 • zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-01 15:43

Uchwała nr XI/55/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska
 • zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-01 15:35

Uchwała nr XI/54/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2015

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska
 • zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-01 15:31

Uchwała nr XI/53/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów  oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2016 r.

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska

Uchwała nr X/52/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 października 2015 roku w sprawie udzielenia Gminie Miasto Wąbrzeźno pomocy finansowej na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-10-22
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska

Uchwała nr X/51/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 października 2015 roku w sprawie udzielenia Gminie Wąbrzeźno pomocy finansowej na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi relacji Łopatki-Jarantowiczki-Jarantowice"

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-10-22
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska
 • zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-27 16:01

Uchwała nr X/50/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 października 2015 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2015

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-10-22
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska

Uchwała nr IX/49/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

Publikacja w Dz. Urz. Woj Kuj-Pom z 2015 r., poz. 2963

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-09-29
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska
 • zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-02 14:42

Uchwała nr IX/48/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2015-2028

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-09-29
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska

Uchwała nr IX/47/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehalibitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2015

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-09-29
 • opublikował: Sylwia Dąbrowska

Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr VII/37/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-06-30
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmianu budżetu powiatu na rok 2015

Publikacja w Dz. Urz. Woj Kuj-Pom z 2015 r., poz. 2178

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-06-30
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-03 14:23

Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2015-2028

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-06-30
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2015-2020

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-06-30
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-03 14:24

Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2015-2017

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-06-30
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-03 14:25

Uchwała nr VII/41/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu na rok 2015

Publikacja w Dz. Urz. Woj Kuj-Pom z 2015 r., poz. 1831

 

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-05-29
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała nr VII/40/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2015-2028

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-05-29
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała nr VII/39/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2014

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-05-29
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-08 11:37

Uchwała nr VII/38/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2014

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-05-29
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała nr VII/37/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-05-29
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała nr VII/36/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2014

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-05-29
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2015-06-08 11:45
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-08 11:21

Uchwała nr VII/35/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie

 

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-05-29
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu na rok 2015

Publikacja w Dz. Urz. Woj Kuj-Pom z 2015 r., poz. 1011

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-03-24
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-03-27 11:44
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-02 09:09

Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego

Plik do pobrania w linku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2028

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-03-24
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-03-27 11:44
 • zmodyfikował: Anna Maliszewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-27 11:43

Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Wąbrzeźnie przy ul. Pod Młynik 4a hipoteką

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-03-24
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-03-27 11:44

Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2015

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-03-24
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-03-27 11:44

Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie oraz powołania tej Rady

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-03-24
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-03-27 11:44

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia przez Powiat Wąbrzeski jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w zakresie użyteczności publicznej

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-02-24
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-24 16:44

Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

Plik do pobrania w linku Budżet Powiatu na rok 2015

Publikacja w Dz. Urz. Woj Kuj-Pom z 2015 r., poz. 507

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-02-12
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-02-16 10:50
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-19 14:45

Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2015 - 2028

Plik do pobrania w linku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2028

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-02-12
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-02-16 10:51

Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 • autor informacji: Rada Powiatu w Wabrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-02-12
 • opublikował: Anna Maliszewska
  data publikacji: 2015-02-16 10:51

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.