Szybkie linki

Treść strony

Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

Adres:87-200 Wąbrzeźno ul. 1-go Maja 61

Tel./fax. : 0-56 prefiks 687-13-86

Kierownik : Krzysztof Bas tel. 0-56 prefiks 687-13-79


Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Wąbrzeskiego i zakresem działania obejmuje następujące gminy :

Gmina – Miejska Wąbrzeźno
Gmina Dębowa Łąka,
Gmina Książki,
Gmina Płużnica,
Gmina Wąbrzeźno.

Przedmiotem działania jest pełnienie obowiązków zarządcy drogi w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
Do obowiązków zarządcy drogi należy w szczególności :
1.opracowanie projektów rozwoju sieci drogowej,
2.opracowanie projektów planów finansowania budowy utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
3.pełnienie funkcji inwestora,
4.utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
5.realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6.przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7.koordynacja działań w pasie drogowym,
8.wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
9.prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
10.przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg oraz obiektów mostowych,
11.wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
12.przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
13.przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
14.wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
15.dokonywanie okresowych pomiarów ruchu,
16.sadzenie , utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
17.prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-17 13:57
WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH - POWIAT WĄBRZESKI (z odc.miejskimi)
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-17 14:00
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-17 14:00
Długość dróg powiatowych i gminnych na terenie powiatu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-08-31 16:43

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.