Szybkie linki

Treść strony

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno
tel. (0-56) 688 24 50 do 57, wew. 103, pok. nr 21
poniedziałek - piątek, w godz. 7:15 - 15:15
wtorek, w godz. 8:00 - 16:00

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty do Domu Pomocy Społecznej zbiera Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej:
- wywiad srodowiskowy (część pierwsza),
- poświadczenie dochodu (decyzja organu),
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
- zaświadczenie lekarskie,
-opinia dot. sprawności psychofizycznej osoby ubiegajacej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej,
- wniosek osoby zainteresowanej o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej,
- zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

OPŁATY

- brak.

TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY

W ciągu 30 dni wydawana zostaje decyzja kwalifikacyjna określająca Dom Pomocy Społecznej do którego osoba zainteresowana została zakwalifikowana, miejsce na liście oczekujących do danego Domu i przybliżony termin przyjęcia, w przypadku gdy właściwy dom ze względu na jednostkę chorobową nie dysponuje wolnym miejscem.
Decyzję kierującą do Domu Pomocy Społecznej wydaje się dla pierwszej osoby z listy ( w przypadku zwolnienie się miejsca w DPS).

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64 poz.414 z późn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 44, poz. 277 z późn. zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY

- Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 za pośrednictwem Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-12-04 14:11
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-12-04 15:48

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.