Szybkie linki

Treść strony

Program ochrony środowiska Powiatu Wąbrzeskiego
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-07-13 12:06
Rada Powiatu w Wąbrzeźnie uchwaliła Program ochrony środowiska Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 – 2016.
Prace nad programem rozpoczęto we wrześniu ubiegłego roku. Dokument ten przedstawia diagnozę dotyczącą wielu elementów środowiska naturalnego. Wskazuje również podstawowy cel ekologiczny jakim jest utrzymanie i kształtowanie wysokich walorów środowiska przyrodniczego powiatu w celu zwiększenia jego atrakcyjności i możliwości rozwoju społeczno – gospodarczego oraz poprawy życia jego mieszkańców.
Cel ten możliwy jest do spełnienia pod warunkiem przyjęcia jako powszechnie obowiązującej zasady zrównoważonego rozwoju, identyfikacji określonych priorytetów ochrony środowiska oraz realizacji następujących celów cząstkowych:
- poprawa jakości wód powierzchniowych, zwłaszcza nadmiernie zanieczyszczonych jezior,
- poprawa warunków klimatu akustycznego,
- zachowanie jakości wód podziemnych i ich ochrona przed zanieczyszczeniem,
- ochrona gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacji gleb,
- utrzymanie dobrego stanu aerosanitarnego powietrza,
- zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej,
- zwiększenie lesistości powiatu,
- kształtowanie systemu obszarów chronionych,
- rozbudowa systemów i urządzeń oczyszczania ścieków, w tym zbiorczych systemów kanalizacyjnych,
- wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami.
Realizacja powyższych celów będzie wymagać poważnych nakładów finansowych, które w najbliższych latach będą musiały wygospodarować lokalne samorządy. Będzie też można sięgnąć po fundusze celowe (GFOŚ, PFOŚ, WFOŚ) oraz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).
Przyjęcie programu poprzedzone było opiniami : Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz organów wykonawczych gmin naszego powiatu.

drukujdrukuj

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-07-13 12:08

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.