Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Udostępnienie informacji publicznych zgromadzonych w rejestrach odbywa się na wnioskach-w trybie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.)
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-10-12 12:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2004-12-14 12:40
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1.Wykaz pozwoleń wodno-prawnych
2. Rejestr ujęć wód głębinowych
3. Rejestr sprzętu pływającego do połowu ryb
4. Rejestr zwierząt zaliczanych do płazów, gadów lub ssaków należących do gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, objętych przepisami Konwencji Waszyngtońskiej.
5. Wykaz kół łowieckich
6. Wykaz spółek wodnych
7. Rejestr Strażników Społecznej Straży Rybackiej
8. Rejestr decyzji o zalesieniu
9. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-14 12:37
Wydział Finansowy
1. Ewidencja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z windykacją, w części dotyczącej windykacji opłat - ewidencja w programie komputerowym RADIX-WIP.
2. Ewidencja opłat melioracyjnych wraz z windykacją, w części dotyczącej windykacji opłat - ewidencja w programie komputerowym RADIX-WIP.
3. Ewidencja opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej wraz z windykacją, w części dotyczącej windykacji opłat - ewidencja w programie komputerowym RADIX-WIP.
4. Ewidencja środków trwałych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego ujętych w księgach rachunkowych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
5. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
6. Rejestr zakupów i sprzedaży VAT.
7. Ewidencja finansowo-księgowa Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, Zarządu Dróg Powiatowych, Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół we Wroniu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz funduszy i programów celowych.
8. Rejestr upomnień.
9. Ewidencja tytułów wykonawczych.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-14 13:02
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
1.Rejestr Zamówień Publicznych
2. Rejestr umów
3. Ewidencja usług informatycznych
4. Ewidencja wydanych materiałów biurowych
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-14 13:03
Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
1. Ewidencja placówek oświaty publicznej
2. Rejestr niepublicznych placówek oświatowych
3. Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-14 13:05
Wydział Komunikacji
1.Rejestr wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy oraz wypisów z licencji
2.Rejestr wydanych zaświadczeń na wykonywanie międzynarodowego lub krajowego przewozu drogowego osób bądź rzeczy na potrzeby własne oraz wydanych wypisów
3.Rejestr wydanych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
4.Rejestr wydanych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
5.Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
6.Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacja kontroli pojazdów
7.Ewidencja pojazdów
8.Ewidencja kierowców i osób bez uprawnień
9.Ewidencja instruktorów nauki jazdy
10.Ewidencja opłat ewidencyjnych
11.Ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu
ARCHIWA:
1. Archiwum akt ewidencyjnych kierowców i osób bez uprawnień
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-14 13:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-04 10:43
Wydział Administracji Budowlanej i Architektury
1.Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
2. Rejestr decyzji o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
3. Ewidencja zgłoszeń robót budowlanych
4. Ewidencja zgłoszeń sposobu użytkowania.


W Archiwum Wydziału znajdują się:

1. Rejestry pozwoleń na budowę
2. Pozwolenia na budowę lub rozbiórkę
3. Zgłoszenia robót budowlanych
4. Zaświadczenia:
- o samodzielności lokali,
- do dodatków mieszkaniowych
- o procentowym udziale infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-14 13:31
Wydział Organizacyjny

1. Rejestr skarg i wniosków
2. Rejestr Zarządzeń Starosty
3. Ewidencja wydanych upoważnień do wydawania decyzji i załatwiania spraw w imieniu Starosty
4. Ewidencja upoważnień do przeprowadzenia kontroli
5. Rejestr delegacji służbowych
6. Rejestr zwolnień lekarskich
7. Rejestr wydanych kart przydziału do formacji obrony cywilnej
8. Rejestr sprawdzenia łączności radiowej
9. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu
10. Rejestr legitymacji ubezpieczeniowych
11. Rejestr legitymacji służbowych
12. Rejestr upoważnień wydanych przez Zarząd Powiatu
13. Rejestr uchwał Rady Powiatu
14. Rejestr interpelacji radnych
15. Rejestr wniosków radnych zgłoszonych podczas Sesji
16. Rejestr wniosków radnych zgłoszonych na posiedzeniach stałych komisji rady
17. Rejestr porozumień
18. Ewidencja stowarzyszeń
19. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
20. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
21. Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
22. Rejestr zbiorów danych (Rejestr prowadzony w postaci papierowej. Do przeglądania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, pok. 28, parter)  

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-12-14 13:33
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-24 11:01

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.